Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Norma
2002, vol. 8, br. 1-2, str. 139-148
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Provera učeničke recepcije književnog dela
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Centralna problemska pitanja koja se nameću u našem pristupu obradi klasične bajke "Snežana i sedam patuljaka" jesu: kako delo nastalo u dalekoj prošlosti deluje na današnjeg čitaoca (učenika), koliko je obrazac bajke savremen odnosno koliko je struktura ove forme otvorena za nova doživljavanja sagledavanja. Preciznije, nastojaćemo da u tumačenju otkrijemo upravo "mesta neodređenosti" koja bi invencijom čitaoca (učenika) postala sižejna čvorišta nove, aktuelne, moderne bajke. Demonstriraćemo i mogućnost preoblikovanja bajke u novi žanr - dramu i na kraju ga uporediti sa istoimenom dramom "Snežana i sedam patuljaka" Aleksandra Popovića. Naše je očekivanje da bi učenik time bio podstaknut, da i sam stvaralački razmišlja i kreativno izazvan da se i sam okuša u tehnici književnog stvaranja na osnovu zadatog književnog predloška. Međutim, do te stvaralačke faze učenik mora ovladati potpuno zadatim književnim oblikom (u ovom slučaju bajkom), a to znači: oživeti ga u svojoj svesti, doživeti, protumačiti, raščlaniti obrazložiti - analitičko-sintetički sagledati.

Ključne reči

Reference

*** (2001) Najlepše bajke. Niš: Imprime
Ilić, P. (1998) Metodika nastave - Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj
Maricki, D., ur. (1978) Teorija recepcije u nauci o književnosti. Beograd: Nolit
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Popović, A. (1986) Tri svetlice s pozornice. Beograd: Vuk Karadžić
Todorov, T. (1986) Poetika. Beograd: Filip Višnjić
Živković, D., ur. (1985) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit