Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 63, br. 4, str. 212-223
Ispitivanje produktivnosti krompira u zavisnosti od porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresapdobrivoj@yahoo.com
Projekat:
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)
Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata (MPNTR - 46007)

Sažetak
Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole na produktivne osobine četiri najčešće gajene sorte krompira Cleopatra, Jaerla, Desiree i Kennebec u uslovima Zapadne Srbije (Mačve). Proizvodnja sadnog materijala krompira izvedena je 2007. godine u dva lokaliteta različite nadmorske visine (nv): ravničarskom 72 m i planinskom regionu 1100 m (nv). Ocena prisustva dva i najraširenija virusa krompira u našim uslovima (PYV) i (PLRV) izvršeno je ELISA testom. Istraživanja su izvedena sadnjom semenskih krtola prosečne mase 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g i 110 ± 5g tokom 2008. godine. Sađenjem krtola poreklom sa 72 m nv. u proseku ostvaren je ukupan prinos od 29,10 t ha1-. Razlika je veća od varijanti gde su sađene krtole poreklom sa 1100 m nv. za 1,30 t ha1-, ili za 4,50 %. Najveći ukupan prinos krtola od 30,80 t ha1- dobijen je sadnjom najkrupnije frakcije prosečne mase 110 g, a najmanji 25,50 t ha 1- sadnjom najsitnije frakcije prosečne mase 50 g.
Reference
Broćić, Z., Momirović, N., Barčik, B., Đekić, R. (2000) Ispitivanje tehnologije gajenja i produktivnosti ranih sorata krompira. Arhiv za poljoprivredne nauke, =61 (215), str. 131-141
Gulluoglu, L., Arioglu, H. (2009) Effects of seed size and in-row spacing on growth and yield of early potato in a Mediterranean-type environment in Tukey. African Journal of Agricultural Research, 4 (5): 535-541
Khan, I.A., Deadman, M.L., Al-Nabhani, H.S., Al-Habsi, K.A. (2004) Interactions between temperature and yield components in exotic potato cultivars grown in Oman. Plant Breeding Abstracts, vol. 74, br. 6, str. 1011
Momirović, N., Broćić, Z., Poštić, D., Savić, J. (2010) Effect of fertilization level on potato yield for processing under subsurface drip Irrigation. Novenyterm, 59, Suppl.4:365-368
Momirović, N., Mišović, M., Broćić, Z. (2000) Savremena tehnologija gajenja krompira za različite namene. Journal of Scientific Agricultural Research, 61(215): 45-72
Pavlista, A.D. (2004) Physiological aging seed tubers. Potato eyes, University of Nebraska
Pereira, A.B., Villa, N.N.A., Ramos, V.J., Pereira, A.R. (2008) Potato potential yield based on climatic elements and cultivar characteristics. Bragantia, 67(2): 327-334
Poštić, D., Momirović, N., Broćić, Z., Dolijanović, Ž. (2011) Uticaj kategorije sadnog materijala na prinos sorte Desiree u agroekološkim uslovima zapadne Srbije. u: Međunarodni naučni simpozijum agronoma Agrosym Jahorina 2011, Zbornik radova, 269-275
Poštić, D., Momirović, N., Broćić, Z., Dolijanović, Ž., Aleksić, G. (2012) The evaluation biological viability of potato seed tubers grown at different altitudes. African J. of Agricultural Research, 7 (20): 3073-3080
Poštić, D., Momirović, N., Broćić, Z., Dolijanović, Ž., Aleksić, G., Ivanović, Ž. (2011) Ocjena kvalitete sjemenskog krumpira. u: Croatian (XLVI) and International simposium on agriculture (V), Opatija, proceedings, 477-480
Poštić, D., Momirović, N., Broćić, Z., Dolijanović, Ž., Aleksić, G., Trkulja, N., Ivanović, Ž. (2010) Utjecaj uvjeta proizvodnje na kvalitetu sjemenskih gomolja krumpira sorte Desiree. u: 3rd International conference, Procedings & Abstracts, Vukovar, Croatia, 215-220
Poštić, D., Momirović, N., Broćić, Z., Dolijanović, Ž., Jovović, Z. (2012) Utjecaj mase sjemenskog gomolja na prinos različitih sorti krumpira u uvjetima zapadne Srbije. u: Croatian (XLVII) and International simposium on agriculture (VII), Opatija, proceedings, 530-534
Poštić, D., Momirović, N., Koković, N., Oljača, J., Jovović, Z. (2012) Prinos krompira (Solanum tuberosum L) u zavisnosti od uslova proizvodnje i mase matične krtole. u: Savet. agronoma, veterinara i tehn. (XXVI), zbornik naučnih radova, vol. 18, br. 1-2, 99-107
Poštić, D., Sabovljević, R., Ikanović, J., Davidović, M., Goranović, Đ. (2009) Uticaj agroekoloških uslova proizvodnje i predtretmana na životnu sposobnost semenskih krtola krompira sorte Desiree. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 15, br. 1-2, str. 99-111
Poštić, D., Momirović, N., Dolijanović, Ž., Broćić, Z., Jošić, D., Popović, T., Starović, M. (2012) Uticaj porekla sadnog materijala i mase matične krtole na prinos krompira sorte Desiree. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 49, br. 3, str. 236-242
Poštić, D., Momirović, N., Dolijanović, Ž., Broćić, Z., Štrbanović, R., Popović, T., Gavrilović, V. (2011) Uticaj porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole na produktivne osobine krompira. Zaštita bilja, vol. 62, br. 2, str. 135-146
Struik, P.C. (2007) The Canon of Potato Science: 40. Physiological age of seed tubers. Potato Research, 50(3-4): 375
Sturz, A.V., Arsenault, W., Sanderson, B. (2000) Production of processing potatoes from whole seed. u: Agriculture, Fisheries and Aquaculture, P.E. Island, Canada
Tadesse, M., Lommen, W.J.M., Struik, P.C. (2001) Development of micropropagated potato plants over three phases of growth as affected by temperature in different phases. Netherland Journal of Agricultural Science, 49, 53-66
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka