Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 33, br. 2, str. 89-94
Prinos zrna ozime pšenice u različitim sistemima ratarenja
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20138: Povećanje genetičkih i proizvodnih potencijala strnih žita primenom klasične i moderne biotehnologije

Sažetak
U radu je ispitivan uticaj gajenja ozime pšenice u dvopoljnom tropoljnom, i četvoropoljnom plodoredu na prinos zrna u odnosu na gajenje navedenog useva u monokulturi. Istraživanja se odnose na šestogodišnji period (2001/02-2006/07. godine) na oglednom polju Poljoprivrednog fakulteta 'Radmilovac'. Tip zemljišta na kome je gajena sorta ozime pšenice Pobeda, u uslovima prirodnog vodnog režima je izluženi černozem. Na osnovu statističke analize dobijenih rezultata, došlo se do zaključka da su prinosi ozime pšenice u ispitivanim godinama bili statistički značajno različiti. Prinos zrna ozime pšenice u šestogodišnjem periodu najviše se menjao pod uticajem meteoroloških uslova, kako u monokulturi, tako i u ispitivanim plodoredima. Najveći prinos u plodoredima je dobijen u 2001/02. godini (4.65 t/ha) a najmanji u sušnoj 2002/03. godini (3.12 t/ha). Prinos zrna ozime pšenice u monokulturi je bio značajno niži od prinosa u plodoredima, posebno u 2006/07. godini (2.85 t/ha). Sa porastom broja plodorednih polja, prinos zrna se povećavao, tako da je za ispitivani period najveći prinos dobijen u četvoropoljnom (4.28 t/ha), što je statistički značajno više od dobijenih prinosa u dvopoljnom i tropoljnom plodoredu (3.89 i 4.03 t/ha).
Reference
Bahrani, M.J., Kheradnam, M., Emam, Y., Ghadiri, H., Assad, M.T. (2002) Effects of tillage methods on wheat yield and yield components in continuous cropping. Exp. Agr, 38.pp 389-395
Cvetković, R. (1979) Uticaj monokulture na organsku produkciju pšenice u agroekološkim uslovima istočne Srbije. Arhiv za poljoprivredne nauke, 32 (117), str. 67-114
Dalal, R.C., Strong, W.M., Weston, E.J., Cooper, J.E., Wildermuth, G.B., Lehane, K.J., King, A.J., Holmes, C.J. (1998) Sustaining productivity of a Vertisol at Warra, Queensland, with fertilisers, no-tillage, or legumes 5. Wheat yields, nitrogen benefits and water-use efficiency of chickpea-wheat rotation. Aust. J. Exp. Agr, 38.pp 489-501
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Jovanović, Ž., Broćić, Z. (2006) Prinos zrna ozime pšenice u različitim sistemima gajenja. Agroznanje, Vol. 7., br. 3., pp 11-16
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Jovanović, Ž. (2007) Prinos zrna ozime pšenice u dugotrajnoj monokulturi. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 4, str. 47-53
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Simić, M., Jovanović, Ž. (2005) Značaj i uloga plodoreda u proizvodnji pšenice. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 66, br. 3, str. 65-72
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Broćić, Z., Simić, M. (2006) Prinos zrna ozime pšenice i kukuruza u monokulturi, dvopoljnom i tropoljnom plodoredu. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 67, br. 1, str. 81-90
Gan, Y.T., Miller, P.R., Mcconkey, B.G., Zentner, R.P., Stevenson, F.C., Mcdonald, C.L. (2003) Influence of diverse cropping sequences on durum wheat yield and protein in the semiarid Northern Great Plains. Agron. J., 95.pp 245-252
Jovanović, Ž., Vesković, M., Kovačević, D., Bročić, Z., Dugalić, G. (1997) Uticaj monokulture i različitih plodoreda na promene fizičko-hemijskih osobina černozema i pseudogleja na prinos kukuruza. u: IX Kongres JDPZ 'Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta', 23-27 jun, Novi Sad, Zbornik radova, 113-120
Kovačević, D.Đ. (2003) Opšte ratarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Machado, S., Petrie, S., Rhinhart, K., Annie, Q. (2007) Long-term continuous cropping in the Pacific Northwest: Tillage and fertilizer effects on winter wheat, spring wheat, and spring barley production. Soil and Tillage Research, vol. 94., Issue 2.pp 473-481
Milić, M., Milojić, V., Stojanović, M. (1963) Uticaj različitih plodoreda na prinos ozime pšenice i kukuruza. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd, God XI, 348-368, str. 1-19
Milojić, B., Božić, D. (1978) Gajenje pšenice u kratkotrajnoj monokulturi i dvopoljnom plodoredu. Zemljište biljka, 27 (3), str. 225-231
Molnar, I., Milošev, D.S. (1994) Izbor sistema ratarenja u uslovima suše. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 22, str. 21-33
Molnar, I., Milošev, D., Kurjački, I., Gajić, V., Dozet, D. (1997) Uticaj plodoreda i đubrenja na promene hemijskih osobina černozema. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, str. 320-328
Molnar, I. (1999) Plodoredi u ratarstvu. Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo
Sharma, S.P., Subehia, S.K. (2003) Effects of twenty-five years of fertilizer use on maize and wheat yields and quality of an acidic soil in the western Himalayas. Exp. Agr, 39.pp 55-64
Stojanović, M. (1979) Uticaj monokulture i dvopoljnog plodoreda na prinos kukuruza u agroekološkim uslovima istočne Srbije. Arhiv za poljoprivredne nauke, God 32 Sv 118 15-22
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka