Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2012, vol. 10, br. 3, str. 267-275
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Razlike u situaciono-motoričkim sposobnostima (preciznosti) i efikasnosti u igri odbojkaša Prve i Druge lige Srbije
aThe Department of Biomedical Sciences, The Sport and Physical Education Program, The State University at Novi Pazar, Novi Pazar
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture

e-adresa: vladan.milic@yahoo.com

Sažetak

Cilj ovog istraživanja je da se utvrde razlike u situaciono-motoričkim sposobnostima (preciznosti) i efikasnosti u igri odbojkaša Prve i Druge lige Srbije. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 ispitanika - odbojkaša, aktivnih takmičara podeljenih u dva subuzorka: Prvi subuzorak sačinjavala je polovina ispitanika - odbojkaša, aktivnih takmičara, koji nastupaju za tri kluba Prve lige. Drugi subuzorak je sačinjavala takođe polovina ispitanika - odbojkaša, aktivnih takmičara, koji nastupaju za tri kluba Druge lige. Analiza efikasnosti igrača i ekipa bazira se na ocenjivanju efikasnosti četiri tehničko-taktičkih varijabli: servis, dizanje, prijem servisa i smeč. Situaciono-motorička preciznost je procenjena testovima koji procenjuju takođe četiri tehnike: servis, dizanje, prijem servisa i smeč. Statistički značajna razlika je pronađena u skoro svim varijablama situaciono-motoričke preciznosti. Značajna razlika nije pronađena kod varijabli PRPVO, PRPVE and DIPRIZ. Razlike u efektivnosti između igrača prve i druge lige postoje jedino kod varijabli Sep, SE+, SE-, PS=, SMp. U svim ostalim varijablama pronašene su razlike, ali nisu bile statistički značajne (p≤0.05). Značajnost elementarne tehnike na različitim nivoima takmičenja može biti potvrđeno ovakvim radovima. Buduća istraživanja bi trebalo da se bave testovima preciznosti u odbojci ali u uslovima fizičkog zamora, jer izvođenje nakon zamora je ono što se očekuje tokom meča.

Ključne reči

Reference

Bartlett, J., Smith, L., Davis, K., Peel, J. (1991) Development of a valid volleyball skills test battery. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 62, 19-21
Gabbett, T., Georgieff, B., Anderson, S., Cotton, B., Savović, D., Nicholson, L. (2006) Changes in skill and physical fitness following training in talent-identified volleyball players. Journal of Strength & Conditioning Research, 20, 1, 29-35
Gajić, Z. (2005) Formiranje modela praćenja tehničko-taktičkih elemenata odbojkaške igre. Beograd: Faculty of Physical Education, magistarski rad
Grgantov, Z., Katić, R., Janković, V. (2006) Morphological characteristics, technical and situation efficacy of young female volleyball players. Collegium antropologicum, 30(1): 87-96
Häkkinen, K., Pakarinen, A., Kallinen, M. (1993) Does maximal neural activation of muscle increase after resistance training?. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 66(6): 555-558
Janković, V. (1976) Metoda za praćenje igre odbojkaške ekipe i analiza efikasnosti igrača u odbojci (A method for tracking a team during volleyball game and the analysis of efficacy in volleyball players). Kineziologija, 5, 1, 135-147
Kronqvist, R.A., Brumbach, W.B. (1968) A modification of the Brady volleyball skill test for high school boys. Research Quaterly, 39 (1); 116-120
Liba, M.R., Stauff, M.R. (1963) A test for the volleyball pass. Research Quarterly, 35, 56-63
Lidor, R., Arnon, M., Hershko, Y., Maayan, G., Falk, B. (2007) Accuracy in a volleyball service test in rested and physical exertion conditions in elite and near-elite adolescent players. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 21(3): 937-42
Palao, J.M., Santos, J.A., Urena, A. (2004) Effects of the setter's position on the block in volleyball. International Journal of Volleyball Research, 6, 1, 29-32
Smith, D.J., Roberts, D., Watson, B. (1992) Physical, physiological and performance differences between canadian national team and universiade volleyball players. Journal of Sports Sciences, 10(2): 131-138
Stojanović, T., Kostić, R., Nešić, G. (2005) Odbojka. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Strahonja, A. (1956) O kontroli treniranosti odbojkaša - testovi u kontroli psihofizičkih osobina odbojkaša (About conditioning control of volleyball players: Tests for control of psycho-physical abilities of volleyball players). u: Zagreb, Zavod za fizički odgoj, Croatian
Strahonja, A. (1974) Utjecaj manifestnih i latentnih antropometrijskih varijabli na visinu odraza i maksimalni dohvat kod odbojkaša junior (Effects of latent and manifest anthropometric variables on vertical jump in junior volleyball players). Kineziologija, 4, 1, 5-15
Strahonja, A. (1978) Utjecaj manifestnih i latentnih antropometrijskih varijabli na situacionu preciznost u odbojci (Effects of latent and manifest anthropometric variables on situational precision in volleyball). Kineziologija, 8, 1-2, 102-125
Thissen-Milder, M., Mayhew, J.L. (1991) Selection and classification of high school volleyball players from performance tests. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 3, 380-384
Viitasalo, J. (1987) Rusko, H. Pajala, O. Rahkila, P. Ahila, M. Montonen, H. Endurance requirements in volleyball. Canadian Journal of Applied Sports Science, 12, 194-201