Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2006, vol. 42, br. 2, str. 247-266
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Kretanja na tržištu pšenice i brašna u svetu i Srbiji i Crnoj Gori
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Sažetak

Žita čine osnov ishrane sveukupnog svetskog stanovništva. Jedno od najrasprostranjenijih žita je pšenica. Pšenica predstavlja niskoakumulativnu kulturu, koja zahteva mala radna ulaganja, ali i obezbeđuje relativno nizak profit. Istovremeno, ovaj poljoprivredni proizvod čini osnov prehrambene sigurnosti, te na nivou jedne države mora biti zastupljen u onoj meri u kojoj obezbeđuje samodovoljnost. Promene na svetskom tržištu pšenične su izrazito dinamične, ali opšte tendencije su povećavanje proizvodnje ovog žita postizanje samodovoljnosti u podmirivanju sopstvenih potreba u većini zemalja i sve značajnija ponuda na svetskom tržištu. U promenljivim uslovima neophodno je sagledati sopstvenu proizvodnju ovog izuzetno važnog žita i svih njegovih prerađevina, utvrditi godišnje potrebe i obezbediti sopstvenu proizvodnju uz tendenciju da se višak ovog proizvoda plasira na ino tržište.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Analiza žetve i isplate pšenice i ječma roda. Zadružni Savez Vojvodine, www.zasav.org.yu
*** (2004) Statistički godišnjak Srbije i Crne Gore, Statistički godišnjak Srbije. Beograd: Savezni zavod za statistiku
Dojčinović, N., Trifunović, B., Cvijanović, D. (2001) Učešće semena u merkantilnoj proizvodnji osnovnih ratarskih kultura u 2000. godini. Agroinovacije, str. 225-231, II Savetovanje Nauka, praksa i promet u agraru 10-14. 01. 2001.god., Vrnjačka Banja
Malešević, M., Denčić, S. (2004) Pšenica u Srbiji, tradicija ili nužnost (potreba). Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Pejanović, R.V., Bošnjak, D., Radić, V., Tica, N.L. (2004) Ekonomska obeležja proizvodnje pšenice. u: IX savetovanje mlinsko-pekarske industrije, Zlatibor 2003, Novi Sad: Zavod za tehnologiju žita i brašna, uvodni referat
Pejanović, R.V., Tica, N. (2005) Tranzicija i agroprivreda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Protić, R., Janković, S., Protić, N. (2004) Ostvareni prinos zrna strnih žita i ograničavajući činioci u republici Srbiji. Poljoprivredne aktuelnosti, br. 1-2, str. 17-30