Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 60  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 36, br. 1, str. 63-69
Posledice učešća mladih osoba u nesrećama sa traktorima u Republici Makedoniji
aUniverzitet 'Goce Delčev', Zemjodelski fakultet, Štip, Makedonija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku, Srbija
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, Srbija
dMinistarstvo za promet Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

e-adresazoran.dimitrovski@ugd.edu.mk
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja tragičnih posledica sa decom i mladim osobama u nesrećama sa traktorima u poljoprivredi Republike Makedonije. Prema rezultatima istraživanja od 1999 do 2008 godine u Republici Makedoniji ukupno je poginulo 29 dece i mladih osoba do 18 godina starosti. Od ukupnog broja 21 ili 72,41% poginuli su u saobraćajnim nesrećama, a 8 ili 27,59% u nesrećama pri radu sa traktorima u poljoprivrednim uslovima. Kao rukovaoci traktora poginulo je 5 mladih osoba, a 4 osobe su maloletni rukovaoci traktora, sa posledicama nesreća koje su kategorisane, kao teške telesne povrede.
Reference
*** (2003) Zapisnici Sudske medicine 1983. Skoplje: Institut za sudsku medicinu
*** (1999-2003) Izveštaji sa arhive Kliničkog centra Republike Makedonije
*** (1998) Zakon o bezbednosti saobraćaja na javnim putevima Republike Makedonije. Službeni vjesnik, br. 14
*** (1995) Farm Runover Injuries in Canada 1990-1994. u: Canadian Agricultural Injuty Surveillance Program
Crevier, H., Brun, J.P. (1992) Satisfaction and stress among farmers. u: Third International symposium 'Issues in health, safety and agriculture' Saskatoon, Saskatchewan May 10-15, str. 42
Dimitrovski, Z., Oljača, M.V., Gligorević, K., Ružičić, L. (2010) Nesreće sa traktorima na javnim putevima u R. Makedoniji. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 89-97
Dimitrovski, Z., Tanevski, D., Oljača, M.V., Raičević, D., Ružičić, L. (2006) Preventivne mere u sprečavanju udesa sa traktorima u poljoprivredi republike Makedonije. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 17-29
Dolenšek, M., Oljača, M. (2002) Sprečavanje udesa i očuvanje zdravlja radnika u poljoprivredi Republike Slovenije. u: PrevIng, Preventivno inžinjerstvo i osiguranje motornih vozila, radnih mašina, transportnih sredstava, sistema i opreme, Savetovanje sa međunarodnim učešćem, Beograd, zbornik radova, Beograd: Dunav-Preving, 325-330
Dolenšek, M., Jerončič, R., Bernik, R., Oljača, M.V. (2010) Udesi sa traktorima u Sloveniji u periodu od poslednje tri decenije. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 83-88
Državni zavod statistike Republike Makedonije (1995-2004) Izveštaji Državnog zavoda statistike Republike Makedonije. u: Statistički godišnjak, 1995, 1998, 2003, 2004
Gligorević, K., Oljača, M.V., Ružičič, L., Radojević, R., Pajić, M. (2007) Uticaj elektronskih sistema na stabilnost vanputnih vozila. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3, str. 11-18
Oljača, M.V., Kovačević, D., Radojević, R., Gligorević, K., Pajić, M., Dimitrovski, Z. (2010) Nesreće sa vozačima traktora u javnom saobraćaju Republike Srbije. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 75-82
Oljača, M.V., Gligorević, K., Branković, M., Dimitrovski, Z., Tanevski, D. (2005) Primena elektronskih komponenti na traktorima i radnim mašinama u funkciji povećanja kontrole sigurnosti i eksploatacije. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 107-118
Tanevski, D., Dimitrovski, Z., Oljača, M.V., Raičević, D., Ružičić, L.N. (2005) Analiza posledica događanja nesrećnih slučajeva u radu traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 115-123
Tood, B. (1998) Children on the farm: Agri-Action sheet HI-CAHS. Fort Collins: Colorado State University
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka