Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 42  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 29, br. 2, str. 363-371
Procena kvaliteta polu-prirodnih travnjaka centralne Srbije korišćenjem fitocenoloških i numeričkih analiza
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamirjana.petrovic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: semi-natural grasslands; numerical index of grassland quality; numerical assessment of grassland quality; pastoral value; cluster analysis; multivariate analysis
Sažetak
Travnjaci predstavljaju jedan od najznačajnijih prirodnih resursa; na teritoriji Srbije obuhvataju oko 1.400.000 ha. Koriste se kao izvor stočne hrane ali i kao resurs materija koje se primenjuju u farmaceutskoj industriji. Uzimajući u obzir njihov veliki značaj istraživanja na travnjacima u svrhu ispitivanja njihovog kvaliteta vrše se u Srbiji od 60-ih godina dvadesetog veka na ovamo. Cilj ovog rada je prikazivanje metode kojom se numerički ocenjuje kvalitet travnjaka, a pored toga se prikazuje i doprinos svake, pojedinačne vrste ukupnom kvalitetu. Doprinos vrste, koji je konkretan broj - pozitivan ili negativan, zavisi od njene pokrovnosti i numeričkog indeksa kvaliteta. Zahvaljujući dobijenim vrednostima doprinosa svake vrste kvalitetu izvršena je podela na klastere. To je najpre izvršeno metodom k-means clustering, zadata su četiri klastera, u prvom je samo jedna vrsta Agrostis vulgaris, u drugom su vrste koje pozitivno utiču na kvalitet, u trećem vrste koje negativno utiču na kvalitet a u četvrtom klasteru su neutralne vrste. Ova podela je proverena metodom glavnih komponenti, i na grafikonu je uočljivo razdvajanje vrsta na pomenute klastere. Zahvaljujući ovoj metodi moguće je za kratko vreme dobiti podatke o kvalitetu nekog travnjaka i podatke o vrstama koje tu žive. Ti podaci o konkretnom travnjaku su dovoljni da se proceni njegova upotrebna vrednost kada je u pitanju stočarska proizvodnja a da se pritom izbegnu skupe hemijske analize.
Reference
Dajić, Z., Fabri, S., Maksimović, S., Vrbničanin, S. (2000) Analysis of medicinal plants on meadows and pastures in Serbia. u: Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European, First Conference, Proceedings
Dajić-Stevanović, Z., Lazarević, D., Petrović, M., Aćić, S., Tomović, G. (2010) Biodiversity of natural grasslands of Serbia: State and prospects of utilization. Biotechnology in Animal Husbandry, 26, spec. issue, 235-247
de Vries, D.M., THart, M.L., Krujine, A.A. (1942) Een waardeeing van grasland op grond van de plantkundige samenstelling. Landbouwkundig, Tijschrift, 54, 245-265
Đorđević, V., Radojević, D. (1968) Uticaj količina kompletnog đubrenja mineralnim đubrivima (NPK) u istom odnosu hraniva na produktivnost i kvalitet pašnjaka tipa Nardetum strictae. Zbornik naučnih radova Zavoda za krmno bilje, Kruševac, sv.II i III, 53-62
Josifović, M., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije. Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti, I-IX
Jurko, A. (1990) Ecological and socio-economic evaluation of vegetation. Bratislava: Priroda, in Slovak
Kemp, D.R., Michalk, D.L. (2007) Towards sustainable grassland and livestock management. Journal of Agricultural Science, 145(06): 543-564
Klapp, E., Bocker, P., Konig, F., Stachlin, A. (1953) Wertzahlen der Grunlandpflanzen. Das Grunsland, 2, 5, 38-42
Lazarević, D., Stošić, M., Dajić, Z., Terzić, D., Cvetković, M. (2009) Produktivnost i kvalitet biljne mase livadske ASS - danthonietum calycinae u zavisnosti od đubrenja i vremena iskorišćavanja. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 1-2, str. 133-142
Peeters, A. (2004) Wild and sown grasses. FAO and Blackwell publishing
Peeters, A., Dajić, Z. (2006) Grassland management study for the Stara Planina, Mt. Nature Park: Proposals of biodiversity restoration measures: Project report. Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia
StatSoft Inc. (2007) Statistica, data analysis software system version 8.0. www.statsoft.com
Stevanović-Dajić, Z., Peeters, A., Vrbničanin, S., Šoštarić, I., Aćić, S. (2008) Long term grassland vegetation changes: Case study Nature Park Stara Planina (Serbia). Community Ecology, 9(0): 23-31
Stošić, M. (1973) Uticaj mineralnih đubriva na botanički sastav brdske livade tipa Danthonietum calycinae. Beograd, Magistarski rad
Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J. (1968) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Znanje
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1302363P
objavljen u SCIndeksu: 14.10.2013.