Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Pregledi, kontrole imerenja na sistemima uzemljenja transformatorskih stanica 'Elektroistoka'
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Ključne reči: sistem uzemljenja; napon dodira; napon koraka; uzemljivač
Sažetak
U radu su dati rezultati pregleda, kontrola i merenja na sistemima uzemljenja transformatorskih stanica "Elektroistoka" koja je Institut "Nikola Tesla" sproveo u poslednjih pet godina.
Reference
*** (1995) Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br. 61
*** (1995) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br. 37
*** (1978) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica. Službeni list SFRJ, br. 13
*** (1974) Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V. Službeni list SFRJ, br. 4
*** (1982) Projektovanje, izgradnja i održavanje uzemljenja elektroenergetskih postrojenja. Tehnička preporuka EPS, TP-23
*** Izveštaji o ispitivanjima na sistemima uzemljenja elektroenergetskih objekata u sastavu Elektroistoka u periodu 1997-2003
Sarajlić, E., Bujenović, M., Pavlović, A. (2000) Pregledi, kontrole i merenja na sistemima uzemljenja elektroenergetskih objekata. Elektroprivreda, vol. 53, br. 3, str. 29-37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka