Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2012, vol. 61, br. 3, str. 520-533
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Kriterijumski testovi znanja u funkciji spoljašnjeg vrednovanja i samovrednovanja rada škole
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju
cRepublički zavodi, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

e-adresa: blagdanic@gmail.com

Projekat

Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (MPNTR - 179018)
Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak

U radu se analizira i obrazlaže uloga kriterijumskih testova znanja, odnosno standardizovanih procena učeničkih postignuća, u ostvarivanju konstruktivne interakcije između spoljašnjeg vrednovanja i samovrednovanja rada škole, kao i sumativne i formativne funkcije vrednovanja. U prvom delu smo pokušali da problemski sagledamo ulogu kriterijumskih testova u potvrđivanju validnosti samovrednovanja, motivisanju škola za sprovođenje samovrednovanja i podržavanju samovrednovanja u funkciji unapređivanja kvaliteta obrazovnog rada. U drugom delu rada su moguće primene kriterijumskih testova razrađene i ilustrovane na primeru projekta 'Izrada godišnjeg testa za ispitivanje učeničkih postignuća na kraju četvrtog razreda osnovne škole za predmet Priroda i društvo' Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Nastojali smo da pokažemo kako se analize obrazovnih postignuća učenika, zasnovane na nastavnim sadržajima, nivoima postignuća ili vrsti kompetencija mogu koristiti kao polazna osnova za školsko razvojno planiranje i kontinuirano unapređivanje svakodnevne nastavne prakse u gotovo svim područjima (samo)vrednovanja.

Ključne reči

kriterijumski testovi; spoljašnje vrednovanje; samovrednovanje; priroda i društvo

Reference

Black, P., Wiliam, D. (1998) Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1): 7-74
Brookhart, S.M. (2007) Expanding views about formative classroom assessment: A review of the literature. u: [ur.] Formative classroom assessment: Theory into practice, New York: Teachers College Press, 43-62
Corbett, H.D., Wilson, B.L. (1991) Testing, reform and rebellion. Norwood, N.J: Ablex publishing
Dalin, P. (1998) School Development. London: Cassell
de Grauwe, A. (2004) School self-evaluation and external inspection: A complex couple. u: [ur.] School evaluation for quality improvement, Paris: International institute for educational planning, 71-83
de Grauwe, A., Naidoo, J. (2004) School evaluation for quality improvement: Issues and challenges. u: [ur.] School evaluation for quality improvement, Paris: International institute for educational planning, 15-39
Fuchs, L.S., Fuchs, D. (1986) Effects of systematic formative evaluation: A meta-analysis. Exceptional children, 53(3): 199-208
Grahovac, V., Ignjatović, S. (2008) Analiza usaglašenosti sistema osiguranja kvaliteta obrazovanja u Srbiji sa dominantnim modelima u zemljama Evropske unije. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Havelka, N.N., Hebib, E., Baucal, A. (2003) Ocenjivanje za razvoj učenika - priručnik za nastavnike. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Herman, J.L., Golan, S. (1992) Effects of standardized testing on teachers and learning: Another look. Los Angeles: Center for the study of evaluataon
Kovač-Cerović, T., Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N., Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G., Toma, S. (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve - izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju, Odeljenje za strateški razvoj obrazovanja
Macbeath, J. (1999) Schools must speak for themselves: The case for school self-evaluation. London: Routledge
Ministarstvo prosvete i sporta, British Council (2005) Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju
Natriello, G. (1987) The Impact of Evaluation Processes on Students. Educational Psychologist, 22(2): 155-175
Nevo, D. (2001) School evaluation: Internal or external?. Studies in Educational Evaluation, 27(2): 95-106
Ryan, K.E., Chandler, M., Samuels, M. (2007) What should school-based evaluation look like?. Studies in Educational Evaluation, 33(3-4): 197-212
Schon, D.A. (1983) The reflective practitioner: How professionals think in action. New York-Oxford: Basic Books
Shepard, L.A. (1990) Inflated Test Score Gains: Is the Problem Old Norms or Teaching the Test?. Educational Measurement: Issues and Practice, 9(3): 15-22
Smith, M.L. (1991) Meanings of test preparataon. American Educational Research Journal, 28, 3, 521-542
Vigotski, L.S. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Wiliam, D. (2011) What is assessment for learning?. Studies in Educational Evaluation, 37(1): 3-14