Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 59  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 17, br. 3, str. 115-119
Energetski aspekti uticaja smera obrtanja rotora rotacione sitnilice pri obradi zemljišta
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresabajkin@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)
Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)

Sažetak
Cilj rada bila je analiza uticaja promene smera obrtanja rotora rotacione sitnilice na energetski aspekt izražen u vidu specifične angažovane energije na priključnom vratilu traktora (SWPTO). Specifična energija angažovana na priključnom vratilu traktora predstavlja najkompleksniji i nepristrasan parametar na osnovu kojeg se može oceniti uticaj smera obrtanja rotora na količinu angažovane energije po jedinici zapremine obrađenog zemljišta. Specifična angažovana energija izmerena je u poljskim uslovima. U toku ispitivanja, korišćen je obrtni dinamometar, "TD2", mernog opsega do 2 kNm, proizvođača TRCpro, postavljen na izvodu za priključno vratilo traktora, preko kojeg je direktno određen broj obrtaja i obrtni moment na priključnom vratilu traktora. Na osnovu izmerenih podataka izveden je izbor optimalnog smera obrtanja rotora u zavisnosti od režima rada i stanja parcele. Pri radu rotacione sitnilice sa istosmernim obrtanjem rotora angažuje se veća specifična energija za pogon radnih alata rotacione sitnilice preko priključnog vratila traktora u odnosu na suprotnosmerno obrtanje rotora. Navedene razlike su bile više izražene na strništu i na sojištu pri nižim stepenima prenosa i pri nepovoljnijim fizičkim i mehaničkim osobinama zemljišta, kao i pri većem sadržaju biljnih ostataka. Na oranom zemljištu nisu utvrđene statistički značajne razlike. Za suprotnosmerno obrtanje rotora u zavisnosti od promene radne brzine izmerene su niže vrednosti angažovane specifične energije na priključnom vratilu traktora (SWPTO), na strništu od 7,0%–23,7% i na sojištu od 32,0% do 62,2% u odnosu na istosmerno obrtanje rotora. Na oranom zemljištu nisu registrovane statistički značajne razlike. Teorijskom analizom kinematičkih parametara rotacione sitnilice u zavisnosti od smera obrtanja, testirani su matematički izrazi za konkretne podatke izmerene u toku poljskih ispitivanja. Za istosmerno i suprotnosmerno obrtanje rotora uočava se isti oblik trohoide, koje su zarotirane za 180°.
Reference
*** (2011) STATISTICA (Data Analysis Software System), v. 10.0. USA: Stat-Soft, Inc, www.statsoft.com
*** (1979) ISO 730-2: Agricultural wheeled tractors: Three-point linkage
*** (1988) JUS M. L1. 013 Poljoprivredni traktori točkaši - prikljucivanje oruđa u tri tačke
*** (2005) ISO 5673-2: Agricultural tractors and machinery: Power take-off drive shafts and power-input connection
*** (2001) JUS ISO IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Bajkin, A. (1994) Mehanizacija u povrtarstvu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Bajkin, A., Ponjičan, O., Zoranović, M. (2010) Uticaj obrade zemljišta na fizičke osobine prinosa korena mrkve. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 4, str. 169-172
Celik, A., Altikat, S. (2008) Technical Note: Geometrical Analysis of the Effects of Rotary Tiller Blade Path on the Distribution of Soil Slice Size. Applied Engineering in Agriculture, 24(4): 409-413
Kheiralla, A.F., Yahya, A., Zohadie, M., Ishak, W. (2004) Modeling of power energy requirements for tillage implements operating in Serdang sandy clay loam, Malaysia. Soil and Tillage Research, 78(1): 21
Marković, D.D. (1991) Optimizacija tehnologija i poljoprivrednih mašina za obradu zemljišta sa aktivnim radnim organima. Beograd: Mašinski fakultet, Doktorska disertacija
Matjašin, Ju.I., Grinčuk, I.M., Egorov, G.M. (1988) Rasčet i proektirovanie rotacionnyh počvo-obrabatyvajuščih mašin. Moskva: Agropromizdat
Molnar, I. (1999) Pravci i dostignuća u razvoju obrade zemljišta kod nas i u svetu. Savremena poljoprivredna tehnika, 25(1-2): 32-45
Páltik, J., Findura, P., Polc, M. (2003) Stroje pre rastlinnú výrobu, obrábanie pôdy, sejba. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1-241
Ponjican, O.O., Bajkin, A.M., Dimitrijevic, A., Savin, L.D., Tomic, M.D., Simikic, M.D., Dedovic, N.A., Zoranovic, M. (2011) The effects of working parameters and tillage quality on rotary tiller specific work requirement. African Journal of Agricultural Research, vol. 6, br. 31, str. 6513-6524
Ponjican, O.O., Bajkin, A.M., Jacimovic, G.P., Tomic, M.D., Savin, L.D., Dedovic, N.A., Simikic, M.D. (2012) Tillage quality affecting physical characteristics, number of plants and carrot root yield under flat and ridge cultivation. Journal of Food Agriculture & Environment, vol. 10, br. 2, str. 304-311
Ponjičan, O., Bajkin, A., Findura, P., Pristavka, M. (2012) Uticaj smera obrtanja rotora rotacione sitnilice na kvalitet obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 317-326
Ponjičan, O., Bajkin, A., Somer, D., Đurovka, M. (2009) Agrofizičke osobine korena mrkve proizvedene na mini gredicama. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 2, str. 135-138
Ponjičan, O. (2009) Analiza parametara mašine za formiranje mini gredica pri proizvodnji korenastog povrća. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2006) Geometrijski pokazatelji rada rotacione sitnilice sa suprotnosmernim obrtanjem radnih organa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 29-35
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2008) Uticaj smera obrtanja rotacione sitnilice na parametre obrade zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 41-47
Saimbhi, V.S., Wadhwa, D.S., Grewal, P.S. (2004) Development of a Rotary Tiller Blade using Three-dimensional Computer Graphics. Biosystems Engineering, 89(1): 47-58
Salokhe, M., Ramalingam, N. (2001) Effects of direction of rotation of a rotary tiller on properties of Bangkok clay soil. Soil and Tillage Research, 63(1-2): 65
Salokhe, M., Ramalingan, N. (2002) Effect of rotation direction of a rotary tiller on draft and power requirements in a Bangkok clay soil. Journal of Terramechanics, 39(4): 195
Veljić, M., Marković, D., Stekić, I. (2008) Analiza modulskih sistema za obradu zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 49-56
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka