Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
1994, vol. 48, br. 1, str. 39-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Pojedini aspekti odnosa gimnazijalaca prema nastavi fizičkog vaspitanja u konstelaciji sa ostalim predmetima
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Izloženi su nalazi istraživanja na uzorku od 183 učenika III razreda iz pet beogradskih gimnazija. U anketi je primenjena petostepena Likertova skala. Ispitivan je interes učenika prema 19 školskih predmeta, njihova procena težine predmeta, stručnosti, zanimljivosti i savremenosti gradiva, kao i značaja predmeta za budući život, te njihova želja da prisustvuju časovima. Ispitivani učenici su visoko rangirali nastavu fizičkog vaspitanja (koju smatraju lakim predmetom): treće mesto po interesu i zanimljivosti, drugo po savremenosti, i prvo po želji da se prisustvuje časovima.

Ključne reči

Reference

Bokan, B. (1985) Vančasovne aktivnosti učenika u fizičkom vaspitanju u savremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Matić, M., Zdanski, I., Bokan, B., Višnjić, D., Vuletić, V., Miletić, K.J., Pokrajac, B. (1982) Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Perišić, M. (1966) Neki aspekti odnosa učenika osmog razreda prema nastavnim predmetima. Putevi i dostignuća u nastavi i vaspitanju, br. 3-4, str. 67
Radovanović, I. (1994) Stil ponašanja nastavnika i stavovi učenika o vrednostima fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija