Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 2 od 38  
Back povratak na rezultate
FME Transactions
2014, vol. 42, br. 2, str. 106-111
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 14/04/2014
doi: 10.5937/fmet1402106P
Creative Commons License 4.0
Određivanje sile kočenja na aerodinamičkim kočnicama pomoću numeričkih simulacija
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bBluewater Energy Services, Hoofddorp, Netherlands
cInstitut Goša, Beograd
dUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresa: miramo@neobee.net

Projekat

Naučno-tehnološka podrška unapređenju bezbednosti specijalnih drumskih i šinskih vozila (MPNTR - 35045)

Sažetak

Ovaj rad predstavlja rezultate istraživanja uticaja aerodinamičkih kočnica, postavljenih na krov brzog voza, na strujno polje i ukupnu silu kočenja. Voz se sastoji od dve lokomotive, na svakom kraju, i četiri putnička vagona., ukupne dužine 121m. Aerodinamičke kočnice stvaraju silu kočenja povećavanjem aerodinamičkog otpora pomoću izvučenih panela na krovu voza. Simulacije strujanja su urađene softverom Fluent 12.1, za voz bez, sa jednom, dve i tri aerodinamičke kočnice, pri brzinama od 30, 50 i 70m/s. Sila otpora po jedinici površine panela je određena kao funkcija brzine voza i položaja aerodinamičke kočnice. Doprinosi ukupnoj sili kočenja svake od kočnica, određeni simulacijama su: za prvu 24%, za drugu 15% i za treću 14.8% i pokazali su , zajedno sa raspodelama pritisaka po panelima, dobro slaganje sa proračunima aerodinamičkog otpora za ravnu ploču upravno postavljenu prema strujanju.

Ključne reči

Reference

Anderson, J. (1996) Fundamentals of aerodynamics. New York: McGraw-Hill
Blazek, J. (2001) Computational fluid dynamics, principles and applications. Elsevier
Puharić, M., Linić, S., Matić, D., Lučanin, V. (2011) Determination of braking force of aerodynamic brakes for high speed trains. Transactions of Famena, XXXV-3, ISSN 1333-1124, UDC 629.4.56, UDC 629.4.077, pp. 57-66
Puharić, M., Lučanin, V., Ristić, S., Linić, S. (2010) Primena aerodinamičkih kočnica na vozove. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 8, br. 1, str. 13-21
Raghunathan, R.S., Kim, H., Setoguchi, T. (2002) Aerodynamics of high-speed railway train. Progress in Aerospace Sciences, 38(6-7): 469-514
Rendulic, Z. (1974) Purpose, Selection and Aerodynamic Calculation of the Aerodynamic Brakes / Namena, izbor i aerodinamički proračun vazdušnih kočnica. Beograd: Mašinski fakultet, diplomski rad
Vasović, I., Maksimović, M., Puharić, M., Matić, D., Linić, S. (2011) Structural analysis of aerodynamic brakes in high-speed trains. Scientific Technical Review, vol. 61, br. 2, str. 10-15
Veersteg, H.K., Malalasekera, W. (1995) An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Longman
Yoshimura, M., Saito, S., Hosaka, S., Tsunoda, H. (2000) Characteristics of the aerodynamic brake of the vehicle on the Yamanashi Maglev test line, QR of RTRI. vol.41, No.2, jun