Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
Ekonomski vidici
2007, vol. 12, br. 2, str. 279-288
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 28/02/2008
Efekti privatizacije u Srbiji 2001-2006. godine
Centar za obrazovanje, istraživanja i privatizaciju UGS 'Nezavisnost', Beograd

Sažetak

Kako je broj privatizovanih preduzeća u Srbiji dostigao zavidnu cifru od preko 2.500, to se pažnja javnosti značajno usmerava na dešavanja u njima nakon promene vlasnika. Ocene ovog procesa u poslednje vreme daju mnogi članovi političke elite, vlast i opozicija, nezavisni intelektualci analitičari, građani... Mišljenja su podeljena i kreću se od hvalospeva preko umerenog stava da postoje pomaci ali da su oni nedovoljni, pa sve do drugog pola na kome se nalaze oni koji smatraju da se nije ništa promenilo (neki tvrde da je stanje čak i gore). Ono što je karakteristično za većinu ovih ocena, nezavisno u koju grupu spadaju, jeste da je uglavnom reč o političkim stavovima i političkom marketingu, a ne o stručnoj analizi zasnovanoj na empirijskim podacima, koja nastoji da ovaj proces posmatra u svetlu stvarnih poteza i njihovih kratkoročnih i dugoročnih posledica. Stranice ovog teksta prezentuju rezultate istraživanja efekata privatizacije sprovedenog 2006. godine u organizaciji Centra za obrazovanje, istraživanja i privatizaciju UGS "Nezavisnost" i uz finansijsku podršku Progetto Svillupo1.

Ključne reči

Reference

*** (2001-2005) Zakon o privatizaciji. Službeni glasnik RS, br. 38/01 i 18/03 i 45/05
Đukić, P. (2003) Privatizacija dve godine posle - zakon, politika i praksa - priručnik za sindikalne aktiviste i radnike. Beograd: UGS Nezavisnost
Goldberg, I. (2002) Privatizacija u Srbiji - pogled u kontekstu post-socijalističke tranzicije. u: Strategija reformi, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Grupa autora (2002) Tranzicija i institucije. Beograd: Institut društvenih nauka / IDN
Ristić, Z., Nikolić, M., Korunovski, D. (2006) Sindikalni vodič kroz proces privatizacije. Beograd: Centar za OIP Nezavisnost
Ristić, Z., Xhafa, E., Mecaj, L., Hašimbegović, J., Jakšić, P., Emini, P., Caleski, K., Vukašinović, N. (2005) Privatization and transformation of labor markets in South-East Europe. ISCOS-CISL
Vukčević, M. (2001) Tranzicija, privatizacija i sindikat. Beograd: UGS Nezavisnost