Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Sociologija
1999, vol. 41, br. 4, str. 449-474
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Neki društveni aspekti oblikovanja etničkog identiteta Srba krajišnika na hrvatskoj granici od 16. do 18. veka
Beograd

Sažetak

Proučavanje društvenih faktora koji su oblikovali etnički identitet Srba iz Krajine u periodu ova dva veka pokazuje svu njiihovu složenost. Hibridni karakter krajiškog društva se ogledao u činjenici da društvo nikad nije postojalo kao celina, nego kao polje suprotstavljanja grupa sa različitim interesima, gradeći sebe kao večno žarište krize na raskršću katolicizma islama i pravoslavlja i na granicama Balkana, Zapada i Istoka. Centralizacija upravljanja tokom nekoliko vekova uticala je da srpski vojnici postanu austrijski vojnici. Ovaj proces kod Srba je bio podržan identifikacijom između statusa vojnika i etničkog statusa. Nastojanje da se očuvaju etničke osobenosti i etnički identitet su postale osnova za formiranje posebnog društvenog karaktera određenog vojnim potrebama Austrougarske. Istraživanje pokazuje da etnička svest stiče svoju afirmaciju, negaciju i unutrašnji smisao (pozitivan ili negativan) u konkretnim društvenim okolnostima, kao deo društvenih uloga, statusa i ugleda ljudi koji ih nose. Etnička svest se formira kontinuirano kroz društvene kontakte, a ne u suprotstavljanju istima.

Ključne reči

Srbi; Krajina; etnos; etnički identitet; etnička svest; društveni karakter

Reference

*** (1976) Pozitivno zakonodavstvo i običajno pravo u sezonskim kretanjima stočara u jugoistočnoj Evropi - zbornik. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
*** (1984) Vojna krajina - zbornik radova. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
*** (1988) u: Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u SR Hrvatskoj, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
*** (1991) Dvor na Uni - zbornik. Dvor na Uni: Skupština opštine Dvor na Uni
Antonijević, D.I. (1976) Osnovna obeležja nomadskih stočarskih kretanja u svetlu običajnog prava i pozitivnog zakonodavstva. u: Pozitivno zakonodavstvo i običajno pravo u sezonskim kretanjima stočara u jugoistočnoj Evropi, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Bandić, D.I. (1983) Etnos. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 62-63
Barth, F., ur. (1979) Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Bergen/Oslo: Universitetsforlaget
Begović, N. (1986) Život Srba graničara. Beograd: Prosveta
Blau, P.M. (1964) Exchange and power in social life. New York, itd: Wiley
Ćupurdija, B. (1982) Antropološki sadržaji obrednih povorki. Beograd, doktorska disertacija
Gavazzi, M. (1976) Stočari-Vlasi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prema odredbama vlasti u njihovim kretanjima i obavezama. u: Pozitivno zakonodavstvo i običajno pravo u sezonskim kretanjima stočara u jugoistočnoj Evropi, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Gavrilović, S. (1976) Srbi u Hrvatskoj u XVIII veku. Zbornik Matice srpske za istoriju, Novi Sad, br. 14, str. 36
Glaser, N., Moynihan, D.P., ur. (1975) Ethnicity: Theory and experience. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Grbić, M. (1891-1893) Karlovačko vladičanstvo - prilog istoriji Srpske pravoslavne crkve. Karlovac: Štamparija Karla Hauptfelda, I-III
Gros, M. (1976) Historijska znanost - razvoj, oblik, smjerovi. Zagreb: Centar za povijesne znanosti
Grujić, R.M. (1989) Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji. Beograd, itd: Prosveta
Ivić, A. (1923) Iz prošlosti Srba Žumberčana. Subotica: Gradska štamparija
Kreševljaković, H. (1980) Kapetanije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Svjetlost
Kruhek, M. (1991) Stari gradovi i feudalni posedi. u: Dvor na Uni - zbornik, Dvor na Uni: Skupština opštine Dvor na Uni
Lopašić, R. (1889) Spomenici Hrvatske Krajine. Zagreb: Knjižara P. Harmana, istorijska građa
Ljuboja, G. (1987) Uloga istorije u zapadnoj i domaćoj etnologiji. Etnološke sveske, Beograd, br. 8
Ljuboja, G. (1988) Savremene sovjetske i zapadne teorije o etnosu. Sociologija, vol. 30, br. 1, str. 113-114
Milinović, A. (1991) Na udaru turske ekspanzije. u: Dvor na Uni - zbornik, Dvor na Uni: Skupština opštine Dvor na Uni
Milinović, A. (1991) Od davnina, migracije, naseljavanje srpskog stanovništva. u: Dvor na Uni - zbornik, Dvor na Uni: Skupština opštine Dvor na Uni
Moačanin, F. (1981) Društveni razvoj u Vojnoj krajini. u: Gross M. [ur.] Društveni razvoj u Hrvatskoj, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Moačanin, F. (1971) Pregled istorije Vojne Krajine od 16. do 17. veka. u: Vjetrom vijani, Zagreb: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta
Obradović, I. (1989) O popisu žumberačkih uskoka iz 1551. godine. u: Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira
Opačić, S., ur. (1971) Narodne pjesme Korduna. Zagreb: Prosvjeta
Petrović, Đ. (1989) Značaj zakonskih odredbi u odnosima tradicija-savremenost. Etnoantropološki problemi, Beograd, br. 6
Petrović, E. (1989) Neka razmatranja o pojmu tradicija. Etnoantropološki problemi, Beograd, br. 6
Prošić-Dvornić, M. (1990) Etnos i strategija. Etnoantropološki problemi, Beograd, 7, 23-36
Radeka, M. (1975) Gornja Krajina - Karlovačko vladičanstvo. Zagreb: Savez udruženja pravoslavnih sveštenika Hrvatske
Rakić, R.J. (1983) O pojmovima 'etnos', 'narod', 'nacija' - prilog definisanju. Gledišta, br. 1-2, str. 5-18
Rihtman-Auguštin, D. (1983) Etnos kao proces. u: Kongres jugoslovenskih folklorista i etnologa, Rogaška Slatina, zbornik radova, vol. 2, str. 806-812
Roksandić, D. (1988) Vojna Hrvatska - krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813). Zagreb: Školska knjiga, I i II
Samardžić, R. (1973) Jugoslovenski narodi pod tuđinskom vlašću od XVI-XVIII veka. u: Opšta enciklopedija Larousse, Beograd: Vuk Karadžić
Savković, J. (1964) Pregled postanka, razvitka i vojne razvojačenja granice. Novi Sad: Matica srpska
Semjan, M. (1960) Istorija krajišnika i kućne zadruge u ratnoj državi. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, knj. 10
Sučević, B. (1952) Šta su bili krajišnici. Historijski zbornik, Zagreb
Šabanović, H. (1982) Bosanski pašaluk. Sarajevo: Svijetlost
Utješanović-Ostrožinski, O. (1988) Kućne zadruge, Vojna Krajina i Ustav. Zagreb: Stvarnost
Vladić, M. (1991) Obaveze i život dvorskih krajišnika. u: Dvor na Uni - zbornik, Dvor na Uni: Skupština opštine Dvor na Uni
Vlahović, P. (1983) Stvaranje pojmova etnos, narod, nacija u etnologiji. Gledišta, br. 1-2