Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Sociologija
1996, vol. 38, br. 1, str. 85-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Tradicionalna kultura u etnologiji i u sociologiji
Afilijacija nije data

Sažetak

Glavni pristup proučavanju tradicionalne kulture u etnologiji i u sociologiji usmeren je na probleme očuvanja posebnih pokazatelja tradicionalnog načina života. Globalno posmatrano, etnologija se bavi problemima izvornih tradicija i na tome zasnovanom upoređivanju kulturnih formi (tekovina, baštine) u vremenskom ili prostornom određenju. Sociologija se uglavnom bavi problemima tradicionalizma kao sastavnog dela modernog načina života i modernih društava. Međutim, neophodno je istraživati i procese stvaranja, zamiranja, privremenog nestajanja i menjanja tradicija, počinjući pri tom sa novih polazišta određenih širim društvenim okvirima. Ovaj zahtev se pogotovo postavlja danas, na kraju XX veka, budući da uprošćena dihotomija između tradicionalnog i modernog više nije primenljiva na savremene procese u postojećem svetskom sistemu. Nov pristup, koji zahteva preispitivanje tradicija samih ovih disciplina, vodi njihovoj interdisciplinarnoj razmeni zasnovanoj na komplementarnoj kritici i nadograđivanju.

Reference

Bahtin, M.M. (1978) Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit
Barnes, H.E., ur. (1982) Uvod u istoriju sociologije. Beograd: BIGZ
Bošković-Stulli, M. (1978) Folklor i folklorizam. Etnološka tribina, br. 1
Brodel, F. (1989) Dinamika kapitalizma. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Cazeneuve, J. (1963) Problemi odnosa između tzv. arhajskih društava i istorijskih društava. u: Gurvitch Georges [ur.] Sociologija, Zagreb: Naprijed
Coser, L.A., Rhea, B., Steffan, A.P., Nock, L.S. (1983) Introduction to sociology. New York, itd: Harcourt, Brace and Jovanovich
Čolović, I.M. (1992) Vox populi - vox naturae. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 41
Čolović, I.M. (1993) Divlja književnost - etnolingvističko proučavanje paraliterature. Beograd: Nolit
Čolović, I.M. (1994) Bordel ratnika - folklor, politika i rat. Beograd: Biblioteka XX vek
Eisenstadt, S.N. (1973) Tradition, change and modernity. New York, itd: Wiley
Eko, U. (1992) Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka. Novi Sad: Svetovi
Etzioni, A., Etzioni, E., ur. (1964) Social change: Sources, patterns and consequences. New York-Oxford: Basic Books
Flere, S., Marjanović, M.Lj. (1990) Uvod u sociologiju. Beograd: Naučna knjiga
Glaser, N., Moynihan, D.P., ur. (1975) Ethnicity: Theory and experience. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Plato
Hač, E. (1979) Antropološke teorije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hajdeger, M. (1982) Mišljenje i pevanje. Beograd: Nolit
Hojzinga, J. (1974) Jesen srednjega veka. Novi Sad: Matica srpska
Katunarić, V. (1988) Dioba društva - socijalna fragmentacija u američkom, sovjetskom i jugoslovenskom društvu. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske
Kokjara, Đ. (1984) Istorija folklora u Evropi. Beograd: Prosveta
Moore, W.E. (1980) Granice konvergencije. Sociološki pregled, vol. 19, br. 1
Ogburn, W.F. (1974) A handbook of sociology. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Parsons, T. (1975) Some theoretical considertions on the nature and trends of change of ethnicity. u: Glaser Nathan i Moynihan Danial P. [ur.] Ethnicity: Theory and experience, Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Petrović, E. (1989) Neka razmatranja o pojmu tradicija. Etnoantropološki problemi, Beograd, br. 6
Popović, M.V., Bolčić, S.I., Pešić, V.D., Janićijević, M.M., Pantić, D.J. (1977) Društveni slojevi i društvena svest. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Popović, M.V., Ranković, M. (1981) Teorije i problemi društvenog razvoja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Rihtman-Auguštin, D. (1988) Etnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga
Rostow, W.W. (1962) The stages of economic growth: An anti-communist manifesto. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Wolf, E.R. (1982) Europe and the people without history. Berkeley, CA, itd: University of California Press