Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Sanamed
2011, vol. 6, br. 2, str. 79-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Radiogrametrijska analiza dugih kostiju gornjeg ekstremiteta
aZavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
bKlinika za unutrašnje bolesti, Klinički centar, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
cMorfološka sekcija Medicinskog fakulteta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
dUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za anatomiju

e-adresa: szlatan@blic.net

Sažetak

Radiogrametrija je radiološka metoda kvantifikacije količine (gustine) mineralizovanog koštanog matriksa. Pored toga što se koristi u dijagnostici i praćenju toka različitih metaboličkih oboljenja kostiju (osteoporoza, osteomalacija, osteitis deformans- Mb. Paget), vrijednosti radiogrametrijskih parametara mogu da ukažu i objasne neke specifične biomehaničke osobine koštano-zglobnog sistema. Cilj ovog rada je da se procjeni značaj radiogrametrije kao naučnog modela u daljim ispitivanjima koštanog sistema. U radu su prikazane vrijednosti radiogrametrijskih parametara (Ca- kortikalna area, CI- kortikalni indeks, GI- Garnov indeks, ESI- Exton Smithov indeks) humerusa, radijusa i ulne, snimanih u dvije standardne projekcije: antero-posteriornoj (AP) i latero-lateralnoj (LL). Ispitivane kosti su upoređivane sa metakarpalnim kostima, i kostima donjeg ekstremiteta. Vrijednost kortikalne površine humerusa je značajno veća u odnosu na druge dvije ispitivane kosti (Xmean 2,2443 cm, p < 0.01). Najviše vrijednosti relacionih matematičkih parametara posjeduje žbica (radius), iz čega proizilazi da je radijus po jedinici zapremine robusnija (čvršća) kost u odnosu na lakticu i humerus. Uprkos razvoju novih osteometrijskih metoda (ultrasonografska osteodenzitometrija, dualna X-ray apsorpciometrija, digitalna radiogrametrija), klasična radiogrametrija i danas ima svoje mjesto u dijagnostici metaboličkih oboljenja kostiju, kao i u funkcionalnim ispitivanjima koštano-zglobnog sistema.

Ključne reči

radiogrametrija; kvantifikacija; gustina koštane mase; humerus; radius; ulna

Reference

Aguado, F., Revilla, M., Villa, L.F., Rico, H. (1997) Cortical bone resorption in osteoporosis. Calcified tissue international, 60(4): 323-6
Boonen, S., Nijs, J., Borghs, H., Peeters, H., Vanderschueren, D., Luyten, F.P. (2004) Identifying postmenopausal women with osteoporosis by calcaneal ultrasound, metacarpal digital X-ray radiogrammetry and phalangeal radiographic absorptiometry: A comparative study. Osteoporos Int, 34(4), str. 716-9
Bošković, M.S. (2003) Anatomija čoveka - deskriptivna i funkcionalna. Beograd: Naučna KMD
Exton-Smith, A.N., Millard, P.H., Payne, P.R., Wheeler, E.F. (1969) Method for measuring quantity of bone. Lancet, 2, 153-4
Jørgensen, J.T., Andersen, P.B., Rosholm, A., Bjarnason, N.H. (2000) Digital X-ray radiogrammetry: a new appendicular bone densitometric method with high precision. Clinical physiology (Oxford, England), 20(5): 330-5
Naor, E., di Segni, V., Robin, G., Makin, M., Menczel, J. (1972) Intra-observer variability in the determination of the metacarpal cortical index. British Journal of Radiology, 45(531): 213-217
Pun, K.K., Wong, F.H. (1990) Importance of measurement of bone density in the management of osteoporosis. Singapore medical journal, 31(4): 390-6
Rosholm, A., Hyldstrup, L., Backsgaard, L., Grunkin, M., Thodberg, H.H. (2001) Estimation of bone mineral density by digital X-ray radiogrammetry: theoretical background and clinical testing. Osteoporosis international, 12(11): 961-9
Stojanović, Z., Sučević, D., Obradović, Z., Karan, Z., Novaković, M. (2007) The radiological evaluation of long bones osteoporosis in human lower limb. u: International congress of Srpska Anthropological Society (II), Banja Luka, book of abstracts, Banja Luka: Faculty of Medicine, str. 136-41
Suscevic, D., Karan, Z. (1995) Robusticity of the long bones of the human skeleton lower limb. Scripta Medica, 26, 1-4
Suscevic, D., Karan, Z. (1994) Osteometrical and radiogrammetrical analysis of the long bones of the human skeleton. Folia Anat, 23, str. 46-51
Šuščević, D., Karan, Ž., Spasojević, G., Obradović, Z. (1998) Radiogrametrijske i matematičke metode kvantifikacije gubitka koštane mase u osteoporozi. Scripta medica, 29(1): 7-11
Šušćević, D., Karan, Ž. (1996) Robusticity of the long bones of the human skeleton upper line. Folia anatomica, 24(1): 26-33