Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 431-435
Suzbijanje korova u esparzeti primenom herbicida
Institut za istraživanje u poljoprivredi Srbije, Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar
Ključne reči: efikasnost; esparzeta; herbicidi; korov
Sažetak
U radu su obrađeni rezultati ogleda sa herbicidima u esparzeti (Onoborychis viciifolia Scop) sprovedenog u 2002. godini u zasnivanju useva. Ogled je postavljen na oglednom polju Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaječaru. Ispitivana je efikasnost sledećih herbicida: EPTC (Beskor E-72), trifluralin (Župilan E-48), imazetapir (Pivot 100 E) i metribuzin (Lord 70 WG). Ocena efikasnosti i fitotoksičnosti ispitivanih preparata obavljena je po metodi ERWC (skala od 1 do 9). Većina ispitivanih preparata pokazala je veoma dobre rezultate, što će biti od posebnog značaja za praksu i dalje širenje ovog skromnog useva na mnogim potencijalnim površinama u našoj zemlji.
Reference
Arsenović, M., Konstantinović, B., Đukić, D. (1992) Nove mogućnosti suzbijanja korova u semenskoj lucerki primenom herbicida. u: Sedmi Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju, Kruševac - Zbornik izvoda radova, str. 134
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Grbić-Alibegović, S. (1984) Morfološke, biološke i produktivne osobine esparzete (Onobrychus sativa Lam) nekih domaćih populacija i stranih sorata. Sarajevo, Doktorska disertacija
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Kostov, T., Ivanovski, P. (1992) Mogućnost suzbijanja korova herbicidima u zasnovanoj esparzeti. u: IV Kongres o korovima, Banja Koviljača - zbornik radova, str. 486-492
Kostov, T., Ivanovski, P., Lozanovski, R., Krivošieva, B. (1988) Mogućnost suzbijanja korova herbicidima u esparzeti u zasnivanju. u: VI Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju, Osijek, str. 180-192
Šarić, T. (1985) Korovi i njihovo suzbijanje herbicidima. Sarajevo: Zadrugar
Šljahov (1975) Kratak pregled na medonosnata flora od livadite i pasištata na terenite na SRM a koja doaga predvid zadovoluvanje na furažite potrebi vo stočarstvo. u: Drugi Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju, Ohrid, str. 220-222, Sinopsisi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.