Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:2
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 1 from 6  
Back back to result list
Nasleđe, Kragujevac
2013, vol. 10, iss. 24, pp. 119-126
article language: Serbian
document type: Preliminary Report
published on: 02/09/2013
Izrastanje iz života u dva rata i u jednoj revoluciji - slava Brehtovih ćilimara
(The title is not available in English)
University of Belgrade, Faculty of Philology

e-mail: malisa_fil@yahoo.com

Abstract

(not available in English)
U radu se zaboravljena pesma Ćilimari Kujan-Bulaka slave Lenjina Bertolta Brehta ponovo iščitava. Tumačenje umetničkog teksta ukazaće na recepciju stihova nastalih početkom 20. veka pod novim osvetljenjem i značenjima u sadašnjem/drugom vremenu, koje je udaljeno od kompleksnih odnosa prema religiji i kultu ličnosti koji su odlikovali sada već prošlost. U radu se istražuje značenje izrastanja iz života, kada je pod snažnim uticajima istorijskih događaja dolazilo do odricanja od idola i kada su se ostvarivali momenti sećanja i vraćanja njima... Jednom napisana, angažovana pesma neprestano ostaje u svom žanru, čak i onda kada se gube tragovi i malo se zna o motivima njenog nastanka.

Keywords

(nemački) Brecht; engagierte Poesie; Geschichte; Persönlichkeitskult; Wahrheit; Sozialismus

References

Arent, H. (1991) Ljudi u mračnim vremenima. Gornji Milanovac: Dečje novine
Breht, B. (1979) Izabrane pesme. Beograd: Nolit
Hartman, N. (1968) Estetika. Beograd: Kultura
Miočinović, M., ur. (1975) Rađanje moderne književnosti - drama. Beograd: Nolit
Mitrović, A. (1983) Angažovano i lepo - umetnost u razdoblju svetskih ratova. Beograd: Narodna knjiga