Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2013, vol. 10, br. 24, str. 119-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 02/09/2013
Izrastanje iz života u dva rata i u jednoj revoluciji - slava Brehtovih ćilimara
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresa: malisa_fil@yahoo.com

Sažetak

U radu se zaboravljena pesma Ćilimari Kujan-Bulaka slave Lenjina Bertolta Brehta ponovo iščitava. Tumačenje umetničkog teksta ukazaće na recepciju stihova nastalih početkom 20. veka pod novim osvetljenjem i značenjima u sadašnjem/drugom vremenu, koje je udaljeno od kompleksnih odnosa prema religiji i kultu ličnosti koji su odlikovali sada već prošlost. U radu se istražuje značenje izrastanja iz života, kada je pod snažnim uticajima istorijskih događaja dolazilo do odricanja od idola i kada su se ostvarivali momenti sećanja i vraćanja njima... Jednom napisana, angažovana pesma neprestano ostaje u svom žanru, čak i onda kada se gube tragovi i malo se zna o motivima njenog nastanka.

Ključne reči

Reference

Arent, H. (1991) Ljudi u mračnim vremenima. Gornji Milanovac: Dečje novine
Breht, B. (1979) Izabrane pesme. Beograd: Nolit
Hartman, N. (1968) Estetika. Beograd: Kultura
Miočinović, M., ur. (1975) Rađanje moderne književnosti - drama. Beograd: Nolit
Mitrović, A. (1983) Angažovano i lepo - umetnost u razdoblju svetskih ratova. Beograd: Narodna knjiga