Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 35, br. 2, str. 69-75
Uticaj prostih harmonijskih promena brzine ha oblik i dužinu prilazne putanje jedrilice Vuk-T
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresaikostic@mas.bg.ac.yu
Ključne reči: sailplane; inoperable spoilers; harmonic speed variation; landing approach; distance reduction
Sažetak
Ukoliko iz bilo kog tehničkog razloga vazdušne kočnice prestanu da funkcionišu tokom leta, najkritičnija faza u proceduri sletanja jedrilice je finalni prilaz. Pored leta sa bočnim klizanjem, kada se disipacija energije vrši kroz povećanje bočne sile otpora, drugo moguće rešenje ovog problema je ponuđeno u literaturi, gde je pokazano da se dužina prilaza može minimizirati primenom složenih oscilatornih putanja leta. Međutim, let po takvim putanjama zahteva izuzetno letačko umeće. Nasuprot tome, u ovom radu izvršena je analiza jednostavnijih prilaznih putanja, baziranih na harmonijskim promenama brzine, koje je mnogo lakše operativno reprodukovati u letu. U radu je prikazan proračunski algoritam koji omogućava brzu konvergenciju rešenja i analizirana su numerička rešenja za nekoliko tipičnih slučajeva. Kao primer korišćeni su podaci za jedrilicu Vuk-T. Dobijeni rezultati pokazuju nešto manja skraćenja putanja, ali jednostavnost primene u praksi i veća bezbednost predloženih tehnika letenja čini ih korisnim rešenjima u slučaju pomenutih problema.
Reference
Ladson, L.S., Waren, A.D., Rice, R.K. (1967) An interior penalty method for inequality constrained optimal control problems. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 12, IV, str. 388-395
Metzger, D.E., Hedrik, J.K. (1975) Optimal flight paths for soaring flight. Journal of Aircraft, vol. 12, No 11, str. 867-871
Pierson, B.L. (1977) Maximum altitude sailplane winch-launch trajectories. Aeronautical Quarterly, vol. 28, str. 75-84
Pierson, B.L. (1975) Panel flutter optimization by gradient projection. International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 9, str. 271-296
Roskam, J., Chuen-Tau, E.L. (1997) Airplane aerodynamics and performance. Kansas: DAR corporation
Stefanović, Z., Cvetković, D. (1996) Minimizing landing-approach distance for a VUK-T sailplane. FME Transactions, vol. XXV, issue 1, str. 39-41
Stefanović, Z., Cvetković, D. (1996) Minimum landing-approach distance for a VUK-T sailplane. u: 20th International Council of Aeronautical Sciences (ICAS) Congress, Sorrento, Italy, proc, pp. 1061-1064
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Tehnika (2015)
Ispitivanje karakteristika kovita aviona u letu
Kostić Čedomir J., i dr.

FME Transactions (2014)
Aerodinamička analiza lakog aviona u različitim razvojnim fazama projekta
Kostić Ivan A., i dr.