Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
1994, br. 1, str. 51-65
Klasični oblici trgovačke kupoprodaje
Institut za uporedno pravo, Beograd
Sažetak
U okviru opštih razmatranja o klasičnim oblicima trgovačke kupoprodaje (kupovine na probu, kupovine sa rezervom kušanja, prodaje po uzorku, prodaje po specifikaciji, prodaje na kredit i prodaje uz pretplatu) autor naročito ukazuje na razliku između građanske i trgovačke kupoprodaje u pogledu vremena njihovog nastanka kao i u pogledu njihovog zakonskog regulisanja. Pri tome, ukazujući naročito na zakonske tekstove koji sadrže odredbe o pomenutim oblicima kupoprodaje, on polazi od predmeta i cene kao bitnih uslova za zaključenje ugovora i istovremeno kao od kriterijuma za razlikovanje osnovnih grupa oblika klasične trgovačke kupoprodaje.
Reference
*** (1804) Code civil français / Građanski zakonik Francuske
*** Građanski zakonik SR Čehoslovačke. Beograd: Institut za uporedno pravo, Serije E, br. 41. prevod
*** (1959) Građanski zakonik Mađarske. Beograd: Institut za uporedno pravo, Serije E, br. 26-27. prevod
*** (1844) Građanski zakonik za Kneževinu/Kraljevinu Srbiju
*** (1884) Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru. Cetinje: Državna štamparija
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29
*** Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels. Beograd: Institut za uporedno pravo, Serija E, br. 12, prevod
*** Code de commerce belge du 1872
*** Österreichisches bürgerliches Gesetzbuch vom 1811
*** Deutsches bürgerliches Gesetzbuch vom 1896
*** Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 1907
*** Zakon o kupovini i razmeni pokretnih stvari Švedske od 1905. Beograd: Institut za uporedno pravo, Serija E, br. 15
*** (1942) Codice civile et leggi complementari des 1942
*** (1964) Graždanskij kodeks RSFSR od 1964. Beograd: Institut za uporedno pravo, Serije E, br. 40, prevod
*** (1964) Građanski zakonik Poljske. Beograd: Institut za uporedno pravo, Serije E, br. 42, prevod
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta
Milošević, L. (1983) Obligaciono pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Strani pravni život (2013)
Poslovna (ne)sposobnost mlađih maloletnika
Tasić Katarina

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Ugovor o punomoćstvu
Marković Velisav

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Shvatanja o kauzi ugovora u domaćoj civilistici u periodu do usvajanja zakona o obligacionim odnosima
Dudaš Atila

prikaži sve [61]