Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
1993, br. 3, str. 53-64
Pravo kupca po ugovoru o prodaji na kredit
Sažetak
Analizirajući pravo kupca po osnovu ugovora o prodaji na kredit da cenu isplati u ratama, kao pravo konstituisano kako u interesu kupca (očuvanje njegove solventnosti), tako i u interesu prodavca (bolji i brži plasman robe na tržištu), autor ukazuje na nekoliko osnovnih pitanja - elemenata iz kojih se ovo pravo sastoji. Ta pitanja tiču se: ograničenja ukupnog iznosa kredita, utvrđivanja iznosa pojedinih otplata, rokova za otplatu kupoprodajne cene, ka- mate kao sastavnog dela otplate i prava kupca da isplati cenu pre ugovorenog roka. Odgovore na ova pitanja autor daje na osnovu rešenja sadržanih u uporednom i u jugoslovenskom zakonodavstvu o ovoj materiji.
Reference
*** (1972) Uredba o opštim uslovima za davanje potrošačkih kredita. Službeni list SFRJ, br. 67 (od 16. decembra)
*** Loi du 28. décembre 1966. portant sur les interets et les prets d'argent. Codes et Lois, Paris
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29
*** (1972-1991) Uredba o opštim uslovima za davanje potrošačkih kredita. Službeni list SFRJ, br. 67/72 i 57/91 (od 16. decembra)
*** (1972) Uredbe o opštim uslovima za davanje potrošačkih kredita od 16. decembra 1972. Službeni list SFRJ, br. 67
*** (1942) Codice civile / Građanski zakonik Italije
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta
Limpens, L. (1960) La vente en droit belge. Bruxelles
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo i privreda (2020)
Kamata kao posledica dužničke docnje
Manojlović Miona

Pravo i privreda (2020)
Otežano ispunjenje ugovorne obaveze
Karanikić-Mirić Marija

Pravo i privreda (2020)
Još jednom o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima
Marković-Bajalović Dijana

prikaži sve [50]