Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Info M
2003, vol. 2, br. 8, str. 9-12
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Jedan pristup projektovanju komandno-informacionog sistema za nadzor obale, suzbijanje kriminala i podršku spašavanju na moru
Ratna Mornarica Vojske Srbije i Crne Gore

e-adresa: ajovicic@cg.yu, dzoran1@cg.yu, marinko@cg.yu

Sažetak

Savremena dostignuća u razvoju elektronike i informacionih tehnologija otvorila su nove mogućnosti za razvoj Komandno-informacionih sistema (KIS). Ovi sistemi su do sada uglavnom bili korišćeni od strane vojnih organizacija ali se danas mogu lako uključiti u delatnosti i ostalih organizacija koje imaju zadatak da brzo reaguju u vanrednim situacijama. Ovaj rad predstavlja jedan od koncepata u projektovanju ovakvih sistema. Naš pristup je zasnovan na korišćenju komercijalno-raspoloživog hardvera i softvera kao i razvoju originalnih aplikacija nastalih korišćenjem paradigme objektno-orijentisane analize i projektovanja. Predloženi sistem se sastoji od podsistema za rad u realnom vremenu i podsistema za naknadne analize i podršku odlučivanju. Oba podsistema intenzivno koriste tehnologije Geografskih informacionih sistema (GIS) i Sistema za upravljanje bazama podataka (DBMS). Predstavljeni sistem može biti korišćen za veliki broj ne-vojnih namena, kao što su: suzbijanje kriminala, podrška operacijama spašavanja na moru, sprečavanju zagađivanja životne sredine, upravljanju obalskim resursima i nadgledanju obale.

Ključne reči

KIS; OOA&D; GIS; DBMS; suzbijanje kriminala; spašavanje na moru

Reference

*** (2000) Orca navigational and torpedo system: Technical Manual, naval repair facility. Tivat
*** (2001) COSSI: Commercial operational and support savings initiative. Washington DC: Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics, USA
Aleksić, M., Đorđević, Z., Mitrović, S. (2003) Koncepti modernizacije i integracije mornaričkih komandno-informacionih i oružanih sistema. u: ETRAN '03, Herceg Novi, Zbornik radova
Đorđević, Z., Aleksić, M., Mitrović, S. (2003) Koncepti modernizacije brodskih upravljačkih sistema. u: 20-ti Godišnjak Fakulteta za pomorstvo, Kotor
Đorđević, Z., Aleksić, M., Mitrović, S., Radić, D. (2003) Implementacija distribuiranog procesora signala radara za osmatranje objekata na moru. u: ETRAN '03, Herceg Novi, Zbornik radova, Herceg Novi
Đorđević, Z. (1997) Objektno orijentisani pristup projektovanju informacionog sistema podmornice. Beograd: Elektro-tehnički fakultet / ETF, Magistarski rad
Hooton, E.R. (2003) Maritime command-and-control systems: The electronic admirals. Jane's International Defense Review, str. 60-64, August
Mitrović, S., Đorđević, Z., Aleksić, M. (2003) Modernizacija torpednog sistema podmornice. u: ETRAN '03, Herceg Novi, Zbornik radova