Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
Teme
2013, vol. 37, br. 2, str. 581-594
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Profesionalni identitet nastavnika i obrazovanje između kompetencija i ideala
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresa: jelena.vranjesevic@uf.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

Profesionalni razvoj nastavnika je jedna od središnjih tema u debati o profesionalizaciji u obrazovanju koja se odvija u okviru prelaska sa obrazovanja zasnovanog na obrazovnim idealima na obrazovanje zasnovano na kompetencijama. Razmotren je društveno-istorijski kontekst promena u koncipiranju pedagoške prakse i analizirane su protivurečnosti koje ove promene donose - od uskog, instrumentalističkog pristupa obrazovnom postignuću kao merilu ukupnog kvaliteta sistema, do shvatanja obrazovanja kao socijalno-etičkog delanja. Posebna pažnja poklonjena je razumevanju profesionalnog identiteta nastavnika u savremenom obrazovnom sistemu, kao dinamičnog i višeslojnog fenomena, podložnog transformaciji tokom njihovog inicijalnog obrazovanja i rada u školskim uslovima. U tom smislu predstavljeni su osnovni rezultati istraživanja ovog problema u inostranoj i domaćoj literaturi. Naročito se ističe značaj alternativnih modela obrazovanja i usavršavanja nastavnika, kao što su refleksivna praksa, obrazovanje nastavnika kao istraživača ili kao lidera u promenama pedagoške prakse, u cilju humanizacije vaspitno-obrazovnog procesa.

Ključne reči

profesionalizacija u obrazovanju; obrazovanje nastavnika; profesionalni identitet nastavnika; obrazovanje usmereno na kompetencije; obrazovni ideali

Reference

*** (2010) Standardi znanja, veština i vrednosnih sudova (kompetencija) za profesiju nastavnika - nacrt. http://zavod.edu.rs/docs/javnarasprava/nacrt%20Standarda%20-%20kompetencije.pdf
Bedli, A. (2004) Ljudsko pamćenje - teorija i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Beijaard, D., Verloop, N., Vermunt, J.D. (2000) Teachers' perceptions of professional identity: an exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 16(7): 749-764
Bridges, D. (2008) Educationalization: On the papropriatensess of asking educationl institutions to solve social and economic problems. Educational Theory, 58(4): 461
Brković, A., Bjekić, D., Zlatić, L. (2009) Ciljevi obrazovanja nastavnika - dosadašnji i novi trendovi. u: Potkonjak N. [ur.] Buduća škola, naučni skup, Zbornik radova, Beograd: SAO, 569-584
Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Buchberger, F., Campos, B.P., Kallos, D., Stephenson, J. (2000) Green Paper on teacher education in Europe. Umea: TNTEE
Clandinin, D.J., Connelly, F.M. (1995) Teachers' professional landscapes. New York: Teachers College
Despotović, M. (2010) Razvoj kurikuluma u stručnom obrazovanju: Pristup usmeren na kompetencije. Beograd: Filozofski fakultet
Eliot, D. (2006) Profesionalno obrazovanje nastavnika i razvijanje kompetencija - da li je moguć srećan brak?. Pedagogija, vol. 61, br. 4, str. 431-440
Frost, D., Roberts, A. (2009) Teacher leadership in action. u: Collaborative action research network international conference (33rd), Athens, Greece, 30th October-1st November, Paper presented in a symposium, http://www.educ.cam.ac.uk/centres/lfl/current/research/DF_2009_CARN_teach_lead_in_action.pdf, Preuzeto 17.12.2012
Frost, D. (2008) Teacher leadership: values and voice. School Leadership and Management, 28(4): 337-352
Leonidovič-Andrejev, A. (2006) Kompetentnosna paradigma u obrazovanju: Iskustvo filozofsko-metodološke analize. Pedagogija, vol. 61, br. 3, str. 269-277
Pantić, N., Closs, A., Ivošević, V. (2010) Teachers for the future: Teacher development for inclusive education in the Western Balkans. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Pantić, N., Čekić, M.J., Kovačević, M., Maksimović, A., Marković, M., Radišić, J., Raković, J. (2012) Nastavnici u Srbiji - stavovi o profesiji i reformama u obrazovanju. Beograd: Centar za obrazovne politike
Trgovčević-Mitrović, L. (2003) Planirana elita - o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku. Beograd: Istorijski institut
Vranješević, J., Trikić, Z. (2013) Kompetentni nastavnici u kompetentnom sistemu. u: Vizek-Vidović V., Velkovski Z. [ur.] Nastavnička profesija za 21. vek, Beograd: Centar za obrazovne politike, str. 60-64
Vujisić-Živković, N. (2005) Pedagoško obrazovanje učitelja - razvijanje vaspitnog koncepta. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vujisić-Živković, N., Pejatović, A., Radulović, L. (2010) Profesionalne kompetencije nastavnika - standardi profesionalnih kompetencija nastavnika - da li su nam potrebni i kako da do njih dođemo. Andragoške studije, br. 1, str. 161-170
Vujisić-Živković, N., Vranješević, J. (2008) Profesionalni identitet nastavnika. u: Ivica Radovanović, Vera Ž. Radović [ur.] Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju: od postojećeg ka mogućem, Beograd: Učiteljski fakultet, 60-66
Zgaga, P. (2008) Teacher education policy in Europe: A voice of higher education institutions. Umea: Faculty of teacher education, str. 17-41