Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1994, vol. 27, br. 1-2, str. 175-186
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
O starom pitanju: ličnost i kultura ili ličnost u kulturi

Sažetak

Izgleda da je problem teorijskog pluralizma najistaknutiji u oblasti odnosa kulture i ličnosti, tako da je jedan od načina sistematizacije različitih teorija u ovoj oblasti njihova procena na osnovu nekih metateorijskih merila. Pitanje: 'Ličnost i Kultura' ili 'Ličnost u Kulturi' se posmatra u svetlu tri metateorijska problema koji se najneposrednije tiču tih oblasti. To su: problem opštih spram 'ne toliko opštih' generalizacija, problem redukcionizma i problem komplementarnosti. čini se da konačnog odgovora na ova pitanja nema i da je za sada najbolji put za proučavanje ove oblasti procena teorija u pogledu različitih metateorijskih merila, kao i u njihovoj komplementarnosti, tj. uzajamnom dopunjavanju.

Ključne reči

kulturni relativizam univerzalizam; vidovi redukcionizma; metateorijska analiza; bazična modelna i kulturom uobličena ličnost; vidovi integracije; sadejstvo dvosmernog vida

Reference

Allport, G.W. (1964) Personality and social encounter. Boston, itd: Beacon Press
Allport, G.W. (1965) The open system in personality theory. u: Lindzey G. i Hall C.S. [ur.] Theories of personality: Primary sources and research, New York, itd: Wiley
Baker, W.J., Mos, L.P., Rappard, H.V., Stam, H.J. (1988) Recent trends in theoretical psychology. Berlin, itd: Springer Verlag
Binswanger, L. (1963) Conception of man in the light of anthropology. u: Binswanger L. [ur.] Being in the world, London: Condor Book
Fiske, D.W., Shweder, R.A., ur. (1986) Metatheory in social science pluralisms and subjectivites. Chicago, itd: University of Chicago Press
Kardiner, A. (1945) The psychological frontiers of society. New York, itd: Columbia University Press
Kluckhohn, C. (1944) The influence of psychiatry on antrhopology in America during the past one hundred years. u: Kluckhohn C. [ur.] One hundred years of American psychiatry, New York, itd: Columbia University Press
Kluckhohn, C., Morgan, W. (1951) Some notes of Navaho dreams. u: Wilbur G.B. i Muensterberger W. [ur.] Psychoanalysis and culture: Essays in honor of Geza Roheim, New York: International University Press
Kuhn, T.S. (1970) The structure of scientific revolutions. Chicago, itd: University of Chicago Press
Linten, R. (1954) The problem of universal values. u: Spenser R.F. [ur.] Method and perspective in antropology, Minneapolis, itd: University of Minnesota Press
Madsen, K.B. (1974) Modern theories of motivation. Copenhagen: Munksgaard
Madsen, K.B. (1985) Psychological metatheory. u: Madsen K.B. i Mos L.P. [ur.] Annals of theoretical psychology, New York-London: Plenum Press, 3, 1-17
Olport, G.V. (1969) Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Royce, J.R. (1970) The present situation in theoretical psychology. u: Royce J.R. [ur.] Toward unification in psychology, Toronto, itd: University of Toronto Press
Royce, J.R. (1985) The problem of theoretical pluralism in psychology. u: Madsen K.B. i Mos L.P. [ur.] Annals of theoretical psychology, New York-London: Plenum Press, str. 297-314
Rychlak, J.F. (1993) A suggested principle of complementarity for psychology: In theory, not method. Am Psychol, vol. 48, br. 9, str. 933-942
Sapir, E. (1938) Why cultural anthropology needs the psychiatrist. Psychiatry, vol. 1, str. 7-12
Singer, M. (1961) The survey of culture and personality theory and research. u: Kaplan B. [ur.] Studying personality cros-culturally, New York, itd: Harper and Row
Tolman, C.W. (1988) Theoretical unification in psychologyy: A materialist perspective. u: Baker W.J., Mos L.P., Rappard H.V. i Stam H.J. [ur.] Recent trends in theoretical psychology, Berlin, itd: Springer Verlag