članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Vizantološkog instituta
2006, br. 43, str. 451-466
jezik rada: srpski
neklasifikovan
doi:10.2298/ZRVI0643451Z

Duklja između Raške i Vizantije u prvoj polovini XII veka

Sažetak

Odnos Raške i Vizantije prema Duklji tokom prve polovine XII veka nije dovoljno objašnjen u istoriografiji, kao što nije razjašnjen ni uzrok sukoba između Raške i Duklje, koji je bio dugotrajan i krije u sebi uzroke koji su sami imali dugo trajanje. Otuda pretpostavka da su upravo privredni odnosi činili osnovni uzrok sukoba između Raške i Duklje. S druge strane, Vizantija je u ovom sukobu učestvovala da bi zaštitila svoj geo-strateški položaj preko vazalnih država koje su služile kao isturena straža prema Mlecima, Ugarskoj ili Normanima.

Reference

*** (1601) Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni Historia di don Mavro Orbini Ravseo abbate melitense. Pesaro
*** (1973) Grad i selo na zetskom primorju u XV veku. Istorijski glasnik, 2, 68
Bajalović-Hadži-Pešić, M. (1997) Nalazi vizantijske keramike XI-XIII veka ha području Srbije. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 36, str. 139-154
Bekker, I., ur. (1838) Theophanes continuatus. Bonnae
Blagojević, M. (1997) Srpske udeone kneževine. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 36, str. 45-62
Chalandon, F. (1912) Les Comnenes II. Paris
Čanak-Medić, M.N. (1997) Katedrala Svetog Tripuna kao izraz umetničkih prilika u Kotoru sredinom XII veka. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 36, str. 83-98
Ćirković, S.M., ur. (1994) Istorija srpskog naroda. Beograd, I
Ćorović, V. (1998) Primedbe o Dukljaninovoj hronici. Valjevo
Ćorović, V. (1939) Žitije Simeona Nemanje od Stevana Prvovenčanoga. u: Ćorović V. (ur.) Svetosavski zbornik, Beograd, 2, 1-76
Ćorović, V. (1940) Historija Bosne. Beograd: Srpska kraljevska akademija / SKA
Dinić, M.J. (1955) Tri povelje iz spisa Ivana Lučića. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, 3, 69-70
Ferluga, J. (1957) Vizantijska uprava u Dalmaciji. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, knj. 290, str. 152
Gerasimov, T. (1938) Un sceau en plombe de Georges fils du roi Bodine: Stadia historico-philologica Serdicensia I, Serdicae
Jiriček, K.J. (1952) Istorija Srba. Beograd: Naučna knjiga, I
Juhas-Georgievska, Lj., ur. (1999) Žitije svetog Simeona, Stefan Prvovenčani. Beograd, Sabrana dela 18
Kalić, J., ur. (1971) Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, IV
Kukuljević-Sakcinski, I., ur. (1875) Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb
Leib, B., ur. (1937-1945) Anne Comnene Alexiade I-III. Paris
Meineke, A., ur. (1836) Ioannis Cinnami Epitome, Rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum. Bonnae
Miklosich, F. (1858) Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii. Viennae
Miletić, N. (1963) Nakit i oružje IX-XII veka u nekropolama Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja Sarajevo, 18, 173-176
Mošin, V., ur. (1950) Ljetopis Popa Dukljanina. Zagreb: Matica hrvatska
Ostrogorski, G. (1969) Istorija Vizantije. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Radojičić Đorđe, Sp. (1931) Grdeša trebinjski župan XII veka. Prilozi za KJIF, 11
Schreiner, P. (1971) Der Dux von Dalmatien. Byzantion, 41, 286-287, 296-302
Smičiklas, T., ur. (1904) Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb
Stanković, L. (2004) Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, Beograd, 4, 45-65
Stanković, L. (1998) O prvim glavama Letopisa Popa Dukljanina. Istorijski časopis, 44, 11-15
Stanković, L. (2005) Dva pitanja iz vremena vladavine kralja Bodina. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 42, str. 45-59
Stanković, L. (2005) Jedna hipoteza o poreklu velikog župana Uroša I. Istorijski časopis, br. 52, str. 9-22
Stojanović, L. (1927) Stari srpski rodoslovi i letopisi. Beograd-Sremski Karlovci: Srpska kraljevska akademija / SKA
Stojanović, L. (1923) Stari srpski zapisi i natpisi. Sremski Karlovci, 4
Šišić, F., ur. (1928) Letopis Popa Dukljanina. Beograd: Zaklada tiskare Narodnih novina
Tkalčić, J.B., ur. (1873) Monumenta historica episcopates zagrabiensis. Zagrabiae
Tošić, Đ.T. (1998) Trebinjska oblast u srednjem vijeku. Beograd: Istorijski institut SANU