Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2008, vol. 42, br. 3, str. 7-18
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/02/2009
Uvođenje parlamentarizma u Srbiji kao put njene evropeizacije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

U radu je prikazan način uvođenja i razvoj parlamentarizma u Kraljevini Srbiji od 1903. godine do Prvog svetskog rata. U prvom delu naznačeni su osnovni društveno-ekonomski i politički uslova, nosioci i teoretska polazišta ideje parlamentarizma. Put ka parlamentarnoj demokratiji je bio kratak ali u osnovi blagotvoran. Mlada srpska država prilagođavala se ustavnoj praksi evropskih zemalja, a pre svega Engleske, Francuske i Belgije. Drugi deo posvećen je aktivnostima osnovnih ustavnih institucija (skupštini, kruni i vladi) kao i aktivnostima političkih stranaka. Donošenjem Ustava iz 1903. godine izvršene dinastičke promene liberalizovale su i ojačale Srbiju i popravile njen ugled u svetu.

Ključne reči

Reference

*** (1883) Srpska napredna stranka. Beograd, str. 4
*** (1998) Planiranje elite - pitomci Kraljevine Srbije u inostranstvu 1882-1914. Beograd: Istorijski institut ANU
Ćirić-Bogatić, L. (1971) Novija politička istorija jugoslovenskih naroda. Beograd: Privredni pregled, str. 132
Ćorović, V. (2005) Istorija Srba. Novi Sad: Artprint, str. 791
Gotje, G. (2002) Istorija balkanskih monarhija 1887-1974. Beograd: Paideia, str. 16
Ljušić, R. (2001) Istorija srpske državnosti - novovekovne srpske države. Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, knjiga II, str. 219
Nicović, J. (2007) Ustani razvoj Srbije 1804-2006. Beograd, str. 237
Pavlović, S.K. (2004) Istorija Balkana - 1804-1945. Beograd: Clio
Popović, M. (1939) Borba za parlamentarni režim u Srbiji / La lutte pour le régime parlementaire en Serbie. Beograd
Popović-Obradović, O.V. (1998) Parlamentarizam u Srbiji - od 1903. do 1914. godine. Beograd: Službeni list SRJ
Rastović, A.P. (2000) Velika Britanija i Srbija 1878-1889. Beograd: Sl. List, str. 215
Živojinović, D.R. (2003) Kralj Petar I Karađorđević. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, knjiga II, str. 131