Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 4, str. 1577-1601
Prokriminalne vrednosti adolescentnih narkomana
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresadimitrijevic.bojana@gmail.com
Ključne reči: prokriminalne vrednosti; hiperindividualizam; zavisničko ponašanje; adolescenti
Sažetak
Početna dilema od koje je krenulo naše istraživanje bila je da li se adolescentni narkomani od nenarkomana adolescenata mogu diferencirati preko aspekta njihovog sistema vrednosti nazvanog prokriminalnim vrednostima. Potreba za ispitivanjem prokriminalnih vrednosti mladih u našem istraživanju ima svoje izvorište u svakodnevnom kliničkom radu sa adolescentnom populacijom. Specifičnosti njihovog sistema vrednosti, često nedovoljno diferenciranog i nedovoljno dokučivog u kliničkom ispitivanju ličnosti nametnuo se kao mogući način za diferencijaciju narkomanske od nenarkomanske adolescentne populacije. Istraživanje je, dakle, obuhvatilo adolescenata između sedamnaest i dvadeset sedam godina koji smo uzeli kao mogući okvir adolescentnog psihološkog lutanja i izgrađivanja. Ne ulazeći u kauzalnost i dolaženje do odgovora na pitanje da li prokriminalne vrednosti uslovljavaju zavisnički stil ponašanja, ili se kroz zavisničko ponašanje formiraju prokriminalne vrednosti, ovo istraživanje je imalo za cilj utvrđivanje razlike u nivou prokriminalnih vrednosti kod osnovne, grupe adolescentnih narkomana i kontrolne, nenarkomanske grupe adolescenata. Uz to su upoređivane demografske karakteristike i neke specifičnosti lične istorije koje bi takođe mogle ukazati na neke tačke diferencijacije. Utvrdili smo da velike razlike u prokriminalnim vrednostima između narkomanske i nenarkomanske populacije u našem istraživanju nema, tj. da nije modalitet i intenzitet prokriminalnih vrednosti ono što ih dominantno diferencira. Značajne razlike u odnosu prema roditeljima, sklonosti zloupotrebi cigareta i postojanju psihičkih smetnji samo su neki od faktora koje možemo smatrati elementima koji su vezi sa zavisničkim ponašanjem. Iz nalaza istraživanja možemo reći da je prosečan pripadnik ispitivane narkomanske populacije hiperindividualista, prema merilima prokriminalnih dimenzija, i to sve izrazitije sa godinama narkomanskog staža.
Reference
*** International version. Washington: American Psychiatric Association
American Psychiatric Association (1995) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Washington, DC, 4th ed
Despotović, A., Ignjatović, M. (1980) Zavisnost od droga i lekova - narkomanije. Niš: Institut za dokumentaciju zaštite na radu
Goldner-Vukov, M. (1990) Sociokulturni milje narkomanske porodice. Sociologija, vol. XXXII, br 1-2, jan-jun
Hajduković, Č. (1981) Period adolescencije - duševni život čoveka. Beograd: Sloboda, I
Havelka, N.N. (1990) Efekti osnovnog školovanja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Hovdenakk, I. (1994) Attitude to addicting drugs. Sykerl. Fag, Norway
Ilić, B. (1998) Psihološki profil sistema vrednosti adolescentnih narkomana. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Kecmanović, D., i dr. (1983) Psihijatrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Kecmanović, D. (1989) Psihijatrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, I tom
Kramer, J.F. (1975) A manual of drug dependence. Geneva: World health Organization
Kranzler, H.R., Satel, S., Apter, A. (1994) Personality disorders and associated features in cocaine-dependent inpatients. Compr Psychiatry, 35(5): 335-40
Krstić, D. (1988) Psihološki rečnik. Beograd: Vuk Karadžić
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Milbauer, B. (1972) Drug abuse and addiction. New York: Signet Book
Montoya, I.D., Haertzen, C., Hess, I.M. (1995) Comparison of psychological symptoms between drug abusers seeking and not seeking treatment. Journal of Neurosis and Mental Diseases
Morić-Potić, S., ur. (1991) Psihijatrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Noshpitz, J.D. (1994) Self-destructiveness in adolescence. American Journal of Psychoterapy
Petrović, M. (1973) Vrednosne orijentacije delinkvenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Petrović, S. (1978) Lečenje narkomanije. Psihologija, Beograd, br 3, str. 43-50
Petrović, S.P. (1988) Ličnost narkomana. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Petrović, S.P. (2000) Ličnost narkomana. Srpsko udruženje za krivično pravo
Petrović, S.P. (1998) Droga i ljudsko ponašanje. Gornji Milanovac: Dečje novine
Popović, B. (1977) Uvod u psihologiju morala. Beograd: Naučna knjiga
Poro, A. (1990) Enciklopedija psihijatrije. Beograd: Nolit
Radović, B., Knežević, G., Kuzeljević, B. (1993) Taksonomska analiza uzorka osuđenih lica s obzirom na njihove prokriminalne vrednosti. Beograd: IKSI
Ray, O.S. (1972) Drugs, society and human behavior. St. Luis: Mosby
Šeparović, Z. (1981) Kriminologija i socijalna patologija. Zagreb: Pravni fakultet
Villalbi, J.R., Nebot, M., Ballestin, M. (1995) Adolescent faced with Additives: Tobacco, alcohol and drugs. Med. Clin. Barc
Zvonarević, M. (1978) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga
Žlebnik, L. (1972) Psihologija deteta i mladih. Beograd: Delta Press, III deo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2010.

Povezani članci

Psihijatrija danas (1999)
Problemi klasifikacije kliničkog entiteta 'poremećaj ponašanja'
Pejović-Milovančević Milica M.

Psihijatrija danas (2003)
Somatoformni i psihosomatski poremećaji - dijagnostička paralela
Tomić Nikola

Nastava i vaspitanje (2011)
Dimenzije ličnosti adolescenata i sklonost ka zloupotrebi alkohola
Đorđević Marija, i dr.

prikaži sve [323]