Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2009, vol. 63, br. 1, str. 76-101
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/02/2010
Analiza primene pojedinih tehničkih elemenata u fudbalu u zavisnosti od pozicije igrača u timu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: aleksandar.jankovic@dif.bg.ac.rs

Sažetak

Prema pravilima fudbalske igre jednu ekipu čini 11 igrača na terenu (od kojih je jedan golman) i koji se prema aktivnostima i položaju na terenu definišu kao odbrambeni igrači, manevarski i igrači napadači. Takođe, u odnosu na poziciju na terenu i na zadatke koji proizilaze iz tih pozicija, igrači jednog tima mogu se klasifikovati i na centralne, bočne, defanzivne i ofanzivne igrače. Analiza primene pojedinih tehničkih elemenata u fudbalu, u zavisnosti od pozicije igrača u timu, predstavlja osnovu prilikom planiranja i operacionalizacije metodike treninga i obučavanja svake profesionalne fudbalske ekipe. Rezultati sprovedenog istraživanja dobijeni su na grupnom uzorku ispitanika gde se pristupilo prikupljanju podataka svih aktivnosti sa loptom, svakog fudbalera posebno, koji su podeljeni na 5 subuzoraka: centralni defanzivni (CD), bočni defanzivni (BD), defanzivni manevarski (DM), ofanzivni manevarski (OM) i napadači (N). Protokol posmatranja je primenjen za svaku utakmicu posebno i za svakog igrača posebno. Posmatrano je ukupno 5 varijabli: udarci po lopti, primanja lopte, driblinzi, oduzimanja lopte i vođenje lopte. Na osnovu dobijenih rezultata zaključuje se da najveći broj udaraca po lopti i primanja lopte primenjuju defanzivni manevarski, dok oduzimanja lopte, kao element tehnike, koriste najviše defanzivni igrači. Najveći broj driblinga izvode ofanzivni manevarski fudbaleri, kojima se prepušta odgovornost i kreacija u fazi napada, tako što dužom kontrolom lopte putem vođenja i driblinga, stvaraju višak igrača na određenom delu terena. Ofanzivni manevarski i igrači napadači znatno manje učestvuju u defanzivnim aktivnostima svoje ekipe.

Ključne reči

tehnički elementi; pozicije igrača; fudbal

Reference

Aleksić, V., Janković, A. (2006) Fudbal - istorija-teorija-metodika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bangsbo, J. (2003) Fitness training in soccer. Michigan: Reedswain
Bompa, T. (2000) Periodizacija - teorija i metodologija treninga. Zagreb: Hrvatski košarkaški savez
Caliguiri, P. (1998) Nogomet - tehnika i taktika za vrhunsku igru. Zagreb: Gopal
Carling, C., Williams, A.M., Reilly, T. (2005) Handbook of soccer match analysis: A sistematic approach to improving performance. London: Routledge
di Salvo, V., Baron, R., Tschan, H., Calderon, M.F.J., Bachl, N., Pigozzi, F. (2007) Performance characteristics according to playing position in elite soccer. International Journal of Sports Medicine, 28(3): 222
Janković, A., Leontijević, B. (2007) Uporedna analiza u brzini izvođenja brzih napada u fudbalu (na primeru Evropskih i Latinoameričkih reprezentacija). u: FIS Komunikacije, Niš: FFK
Janković, A., Leontijević, B. (2006) Taktičke zakonitosti u savremenom fudbalu. u: XII Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem FIS Komunikacije, Niš: FFK
Janković, A., Leontijević, B. (2008) Struktura tehničko takmičarske aktivnosti u savremenom fudbalu. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 159-179
Janković, A. (2003-2004) Uporedna analiza uspešnih napada na XVI i XVII SP u fudbalu. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 50-56
Lee, D., Shelton, T., Reilly, T., Rienzi, E. (1999) Playing like champions: Notation analysis of European and South American international football. Journal of Sports Sciences, 17, 807-840
Luhtanen, P., Belinskij, A., Häyrinen, M., Vänttinen, T. (2001) A comparative tournament analysis between EURO 1996 and 2000 in soccer. International Journal of Performance Analysis in Sport, 1(1), 74-82
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i tehnologija sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Melih, B., Vural, F., Çatıkkaş, F., Yücel, T., Afacan, S., Atik, E., Acar, F. (2007) Technical analysis of 2006 world cup soccer Champion Italy. Journal of Sports Science & Medicine, 6, supplement 10. Vith world congress on science and football.Antalya, Turkey
Reilly, T., Williams, A.M., Nevill, A., Franks, A. (2000) A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. J Sports Sci, 18(9): 695-702
Reilly, T., Gilbourne, D. (2003) Science and football: A review of applied research in the football codes. J Sports Sci, 21(9): 693-705
Ricardo, M., Milton, Mi., Rafael, M., Pascual, F., Felipe, M., Sergio, C., Ricardo, A., Neucimar, L. (2007) Analysis of the distances covered by first division Brazilian soccer players obtained with an automatic tracking method. Journal of Sports Science and Medicine, 6, 233-242
Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., Wisløff, U. (2005) Physiology of soccer: An update. Sports Med, 35(6): 501-36
Vasilis, A., Athanasios, G., Dionisis, A., Paraskevi, S. (2005) Analysis of successful counter-attacks in high-standard soccer games. Inquiries in Sport & Physical Education, 3(2), 187-195
Verheijen, R. (1998) Conditioning for soccer. u: Reedswain videos and books
Williams, M.A., Hodges, N.J. (2005) Practice, instruction and skill acquisition in soccer: Challenging tradition. J Sports Sci, 23(6): 637-50
Zubillaga, A., Gorospe, G. (2007) Match analysis of 2005-06 champions league final with amisco system. Journal of Sports Science & Medicine, 6, supplementum 10