Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 50  
Back povratak na rezultate
Eksperimentalna ispitivanja mineralnih izolacionih ulja i ulja na bazi estra na niskim temperaturama
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresamilos.andjelkovic@ieent.org
Ključne reči: izolacija transformatora; mineralna ulja; estarska ulja; ponašanje na niskim temperaturama
Sažetak
Cilj ovog rada je poređenje dielektrične čvrstoće standardnih mineralnih izolacionih ulja sa dielektričnom čvrstoćom alternativnih ulja na bazi estra. Upotreba prirodnog i sintetičkog estra u različitoj visokonaponskoj opremi je povećana tokom poslednjih godina. Većina parametara relevantnih za izolaciju i hlađenje visokonaponske opreme se izučavaju na sobnoj ili normalnim radnim temperaturama. Međutim, ova oprema mora da zadrži svoju funkcionalnost u širokom opsegu temperatura. Za regione sa hladnom klimom važno je ponašanje na niskim temperaturama. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi izolaciona sposobnost mineralnih i ulja na bazi estara u homogenom električnom polju na niskim temperaturama, pri različitom procentu vlage unutar ulja. Testirana su ulja sa procentima vlage između 5% i 25%. Testirano izolaciono ulje na bazi estra ima dobru dielektričnu čvrstoću na sobnoj temperaturi koja je istog reda veličine kao i dielektrična moć mineralnih ulja. Na niskim temperaturama (-25 °C), kada je u stanju sličnom gelu, izolaciona snaga ulja na bazi estra je i dalje vrlo visoka, čak veća nego na sobnoj temperaturi. Međutim, na temperaturi od -35 °C, na kojoj se ulje na bazi estra zaledi, dolazi do znatnog pada njegove dielektrične čvrstoće. Dielektrična čvrstoća testiranog ulja na bazi estra na niskim temperaturama ne zavisi od koncentracije vlage.
Reference
Borsi, H. (1991) Dielectric behavior of silicone and ester fluids for use in distribution transformers. IEEE Transactions on Electrical Insulation, 26(4): 755-762
Kind, D. (2001) Kurt Feser, High Voltage Test Techniques. Newnes
Kulkarni, S.V., Khaparde, S.A. (2004) Transformer Engineering: Design and Practice. CRC Press (Taylor & Francis Group)
Lampe, W. (1986) Power Transformers and Shunt Reactors for Arctic Regions. IEEE Transactions on Power Delivery, 1(1): 217-224
Naidu, M.S., Kamaraju, V. (2013) High voltage engineering. Tata McGraw-Hill Education
Rapp, K.J., Gauger, G.A., Luksich.J. (1999) Behavior of ester dielectric fluids near the pour point. u: Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 1999 Annual Report Conference on, 2
Vecchio, R.M.D., Poulin, B., Feghali, P.T., Shah, D.M., Ahuja, R. (2010) Transformer design principles: With applications to core-form power transformers. CRC Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint24-6824
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2014.
metod recenzije: jednostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka