Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 50  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 1, str. 23-29
Aktivni ugalj od otpadnog pamuka kao adsorbent za direktnu tekstilnu boju
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
cUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
Ključne reči: aktivni ugalj; pamučna otpadna vlakna; direktna boja; adsorpcija
Sažetak
Rad se bavi adsorpcijom direktne boje iz vodenog rastvora na aktivnom uglju pripremljenom od otpadnih pamučnih vlakana iz pogona tkačnice. Radi se o otpadnim lebdećim vlaknima koja nastaju kao nus proizvod u procesu tkanja pamučne pređe na razbojima. Otpadni pamučni materijal je iskorišćen za proizvodnju aktivnog uglja koji je zatim upotrebljen za redukciji obojenosti, npr. tekstilne otpadne vode. Na osnovu rezultata, može se reći da je aktivni ugalj dobijen iz otpadnih pamučnih vlakana efikasan adsorbent za uklanjanje direktne boje iz vodenih rastvora. Duže vreme kontakta znači i veću količinu boje na adsorbentu, tj. sa trajanjem procesa adsorpcije opada koncentracija boje u rastvoru. Karakterističan grafički prikaz dobijen iz Freundlich-ove jednačine pokazuje da ovaj model obezbedjuje dovoljno precizan opis eksperimentalnih podataka adsorpcije boje na aktivnom uglju.
Reference
Ali, N., Hameed, A., Ahmed, S. (2009) Physicochemical characterization and Bioremediation perspective of textile effluent, dyes and metals by indigenous Bacteria. Journal of Hazardous Materials, 164(1): 322-328
Amin, N.K. (2008) Removal of reactive dye from aqueous solutions by adsorption onto activated carbons prepared from sugarcane bagasse pith. Desalination, 223(1-3): 152-161
Asfour, H.M., Nassar, M.M., Fadali, O.A., El-Geundi, M.S. (2007) Colour removal from textile effluents using hardwood sawdust as an absorbent. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Chemical Technology, 35(1): 28-35
Dizge, N., Aydiner, C., Demirbas, E., Kobya, M., Kara, S. (2008) Adsorption of reactive dyes from aqueous solutions by fly ash: Kinetic and equilibrium studies. Journal of Hazardous Materials, 150(3): 737-746
Gharaibeh, S.H., Moore, S.V., Buck, A. (1998) Effluent treatment of industrial wastewater using processed solid residue of olive mill products and commercial activated carbon. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 71(4): 291-298
Gimbert, F., Morin-Crini, N., Renault, F., Badot, P., Crini, G. (2008) Adsorption isotherm models for dye removal by cationized starch-based material in a single component system: error analysis. Journal of hazardous materials, 157(1): 34-46
Isa, H., Lang, L.S., Asaari, F.A.H., Aziz, H.A., Ramli, A., Dhas, J.P.A. (2007) Low cost removal of disperse dyes from aqueous solution using palm ash. Dyes and Pigments, 74(2): 446-453
Mckay, G. (1996) Use of adsorbents for the removal of pollutants from wastewater. Tokyo: CRC Press
Mohan, V.S., Karthikeyan, J. (1997) Removal of lignin and tannin colour from aqueous solution by adsorption onto activated charcoal. Environmental Pollution, 97(1-2): 183-187
Pala, A. (2002) Color removal from cotton textile industry wastewater in an activated sludge system with various additives. Water Research, 36(11): 2920-2925
Pengthamkeerati, P., Satapanajaru, T., Singchan, O. (2008) Sorption of reactive dye from aqueous solution on biomass fly ash. Journal of Hazardous Materials, 153(3): 1149-1156
Sankar, M., Sekaran, G., Sadulla, S., Ramasami, T. (1999) Removal of diazo and triphenylmethane dyes from aqueous solutions through an adsorption process. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 74(4): 337-344
Sun, D., Zhang, X., Wu, Y., Liu, X. (2010) , Adsorption of anionic dyes from aqueous solution on fly ash. Journal of hazardous materials, 181, 1-3, 335-342
Wang, J., Huang, C.P., Allen, H.E., Cha, D.K., Kim, D. (1998) Adsorption Characteristics of Dye onto Sludge Particulates. Journal of Colloid and Interface Science, 208(2): 518-528
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2013.

Povezani članci

Zaštita materijala (2013)
Termodinamika adsorpcije reaktivne boje na kotlovski pepeo
Đorđević Novica, i dr.

Tehnika - Novi materijali (2008)
Korelacija između uslova sinteze, fizičko-hemijskih svojstava HAP prahova i sorpcije jona Cu(II)
Šljivić Marija, i dr.