Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 50  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 54, br. 1, str. 37-44
Kinetika adsorpcije reaktivne boje na kotlovskom pepelu
Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
Projekat:
Mogućnosti korišćenja potencijala geotermalnih voda u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu (MPNTR - 33034)

Ključne reči: adsorpcija; pepeo; kinetika; Lagergren-ova jednačina; reaktivna boja
Sažetak
Cilj ovog rada je da predstavi kinetiku adsorpcije tipične reaktivne boje za tekstil na kotlovskom otpadnom pepelu, što može dovesti do dragocenih podataka koji se odnose na mogućnost šire primene, na primer, za prečišćavanje obojenih otpadnih voda. Kinetika sorpcije, koja opisuje brzinu adsorpcije zagađivača (boja) je jedna od najvažnijih karakteristika koja definiše efikasnost sorpcije i mogućnost korišćenja adsorbenta u kontroli zagađenja voda. U cilju istraživanja mehanizma adsorpcije reaktivne boje iz tekstilne industrije na kotlovski pepeo dobijen posle sagorevanja uglja iz gradske toplane, određene su karakteristične konstante sorpcije korišćenjem Lagergren-ove jednačine za pseudo-prvi i pseudo-drugi red. Zajedno, kinetički modeli pseudo-prvog i pseudo-drugog reda mogu obezbediti jednostavno ali zadovoljavajuće objašnjenje procesa adsorpcije reaktivne boje.
Reference
Aksu, Z., Tatlı, A.İ., Tunç, Ö. (2008) A comparative adsorption/biosorption study of Acid Blue 161: Effect of temperature on equilibrium and kinetic parameters. Chemical Engineering Journal, 142(1): 23-39
Al-Qodah, Z. (2000) Adsorption of dyes using shale oil ash. Water Research, 34(17): 4295-4303
Annadurai, G., Ling, L.Y., Lee, J. (2008) Adsorption of reactive dye from an aqueous solution by chitosan: isotherm, kinetic and thermodynamic analysis. Journal of Hazardous Materials, 152(1): 337-346
Demirbas, E., Kobya, M., Sulak, M.T. (2008) Adsorption kinetics of a basic dye from aqueous solutions onto apricot stone activated carbon. Bioresource Technology, 99(13): 5368-5373
Dhaouadi, H., M'henni, F. (2009) Vat dye sorption onto crude dehydrated sewage sludge. Journal of hazardous materials, 164(2-3): 448-58
Janoš, P., Michálek, P., Turek, L. (2007) Sorption of ionic dyes onto untreated low-rank coal - oxihumolite: A kinetic study. Dyes and Pigments, 74(2): 363-370
Malik, R., Ramteke, D.S., Wate, S.R. (2007) Adsorption of malachite green on groundnut shell waste based powdered activated carbon. Waste Management, 27(9): 1129-1138
Senthilkumaar, S., Kalaamani, P., Porkodi, K., Varadarajan, P.R., Subburaam, C.V. (2006) Adsorption of dissolved Reactive red dye from aqueous phase onto activated carbon prepared from agricultural waste. Bioresource Technology, 97(14): 1618-1625
Sun, X., Wang, S., Liu, X., Gong, W., Bao, N., Gao, B., Zhang, H. (2008) Biosorption of Malachite Green from aqueous solutions onto aerobic granules: Kinetic and equilibrium studies. Bioresource Technology, 99(9): 3475-3483
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Zb Tehnol fak Leskovac (2011)
Kinetika adsorpcije reaktivne boje na pepelu
Đorđević Dragan, i dr.

Zb Tehnol fak Leskovac (2009)
Dekolorizacija obojene otpadne vode posle bojenja poliakrilonitrilnih vlakana baznom bojom
Ničić Ljiljana, i dr.

Zaštita materijala (2013)
Termodinamika adsorpcije reaktivne boje na kotlovski pepeo
Đorđević Novica, i dr.