Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 50  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 54, br. 3, str. 279-284
Termodinamika adsorpcije reaktivne boje na kotlovski pepeo
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
Projekat:
Razvoj novih i unapređenje postojećih tehnoloških postupaka proizvodnje tehničkih tekstilnih materijala (MPNTR - 34020)

Sažetak
Ovaj rad opisuje termodinamiku adsorpcije tekstilne reaktivne boje iz vodenog rastvora na kotlovski otpadni pepeo nastao posle sagorevanja mrkog uglja u gradskoj toplani. Reaktivne boje su identifikovani kao problematični agensi u otpadnim vodama, jer su rastvorljive u vodi. U otpadnoj vodi se nalaze u većim količinama nego druge vrste boja i uglavnom u hidrolizovanom obliku, tako da se ne mogu tako lako ukloniti sistemima konvencionalnih tretmana prečišćavanja. Vrednosti termodinamičkih parametara u adsorpcionim procesima su stvarni pokazatelji za praktičnu primenu. Na osnovu karakterističnih dijagrama se određuju termodinamički parametri, entalpija i entropija adsorpcije, a na osnovu njih promena Gibbs-ove slobodne energije. U svim slučajevima, postoji negativan predznak termodinamičkih parametara. Na osnovu rezultata, može se zaključiti da dominira fizička adsorpcije boje. Određene anomalije (nekoliko slučajeva) kod nekih pokazatelja mogu ukazivati na greške i postojanje, na primer, izvesne hemijske interakcije u sistemu.
Reference
Aksu, Z., Tatlı, A.İ., Tunç, Ö. (2008) A comparative adsorption/biosorption study of Acid Blue 161: Effect of temperature on equilibrium and kinetic parameters. Chemical Engineering Journal, 142(1): 23-39
Blackburn, R.S. (2004) Natural Polysaccharides and Their Interactions with Dye Molecules:  Applications in Effluent Treatment †. Environmental Science & Technology, 38(18): 4905-4909
Crini, G. (2005) Prog. Polym. Sci., (30): 38-70
Crini, G. (2006) Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review. Bioresource Technology, 97(9): 1061-1085
Doğan, M., Özdemir, Y., Alkan, M. (2007) Adsorption kinetics and mechanism of cationic methyl violet and methylene blue dyes onto sepiolite. Dyes and Pigments, 75(3): 701-713
Gutowska, A., Kaluznaczaplinska, J., Jozwiak, W. (2007) Degradation mechanism of Reactive Orange 113 dye by H2O2/Fe2+ and ozone in aqueous solution. Dyes and Pigments, 74(1): 41-46
Ho, Y.S., Porter, J.F., McKay, G. (2002) Water, Air, and Soil Pollution, 141(1/4): 1-33
Klimaviciute, R., Riauka, A., Zemaitaitis, A. (2007) The Binding of Anionic Dyes by Cross-Linked Cationic Starches. Journal of Polymer Research, 14(1): 67-73
Laidler, K.J., Meiser, J.H. (1999) Physical chemistry. New York: Houghton Mifflin
Mckay, G. (1996) Use of adsorbents for the removal of pollutants from wastewater. Tokyo: CRC Press
Özcan, A., Öncü, M., Özcan, S. (2006) Kinetics, isotherm and thermodynamic studies of adsorption of Acid Blue 193 from aqueous solutions onto natural sepiolite. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 277(1-3): 90-97
Petrinić, I., Turk, S.Š., Simonič, M. (2003) Tekstil, 52(9): 455-462
Renault, F., Morin-Crini, N., Gimbert, F., Badot, P., Crini, G. (2008) Cationized starch-based material as a new ion-exchanger adsorbent for the removal of C.I. Acid Blue 25 from aqueous solutions. Bioresource Technology, 99(16): 7573-7586
Tunç, Ö., Tanacı, H., Aksu, Z. (2009) Potential use of cotton plant wastes for the removal of Remazol Black B reactive dye. Journal of Hazardous Materials, 163(1): 187-198
Yue, Q., Li, Q., Gao, B., Yuan, A., Wang, Y. (2007) Formation and characteristics of cationic-polymer/bentonite complexes as adsorbents for dyes. Applied Clay Science, 35(3-4): 268-275
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2013.

Povezani članci

Hemijska industrija (2013)
Adsorpcija azo boja na polimernim materijalima
Panić Vesna V., i dr.

Tekstilna industrija (2013)
Aktivni ugalj od otpadnog pamuka kao adsorbent za direktnu tekstilnu boju
Đorđević Novica, i dr.

Zaštita materijala (2013)
Kinetika adsorpcije reaktivne boje na kotlovskom pepelu
Šmelcerović Miodrag, i dr.

prikaži sve [7]