Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 32  
Back povratak na rezultate
2013, br. 3, str. 211-224
Uticaj povećanja osiguranog rizika na prava i obaveze iz ugovora o osiguranju u nemačkom, francuskom, češkom i srpskom pravu
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: Povećanje rizika; povećanje premije; obaveštavanje; otkaz; raskid; ugovor; naknada
Sažetak
U ovom radu, autor analizira povećanje rizika koji je predmet osiguranja i uticaj koji ta činjenica ima na prava i obaveze ugovornih strana kod ugovora o osiguranju. Za potrebe ovako postavljenog cilja, autor se opredelili da uporedimo zakonska rešenja određenih država članica EU i zakonskih rešenja srpskog prava. U tom smislu autor je u posebnim poglavljima analizirao obavezu ugovarača osiguranja da obavesti osiguravača o povećanju rizika, pravu ugovarača na sniženje premije osiguranja i pravu na otkaz ugovora o osiguranju zbog povećanja premije osiguranja, dok je na strani osiguravača, pažnju posvetio pravu osiguravača da zahteva povećanje premije osiguranja, pravu na pun iznos premije, pravu na otkaz ugovora o osiguranju i pravu na oslobađanje od obaveze isplate naknade. Rezultati autorovog istraživanja ukazuju na poželjni smer razvoja reforme domaćeg prava osiguranja u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije.
Reference
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Sl. list SRJ, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2004/2013) Zäkon ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejίcίch zákonü /zákon o pojistné smlouvě/. 37/2004 Sb, 377/2005 Sb, 57/2006 Sb, 198/2009 Sb, 278/2009 Sb, 227/2009 Sb, 375/2011 Sb, 99/2013
*** (2005/2008) Code des Assurances 2005/2008. francuski Zakonik o osiguranju
*** (2007) Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VVG) vom 23. November (BGBl. I S. 2631). nemački Zakon o ugovoru o osiguranju
*** (1998/2010) Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi - ZPUP. Službeni glasnik RS, br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/2000, Službeni glasnik RS, br. 73/2010
Jakaša, B. (1979) Nekoliko napomena na propise Zakona o obveznim odnosima koji se odnose na osiguranje. Osiguranje i privreda, br. 10, str. 20
Jovanović, S. (2013) Regulisanje ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom pravu. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 12, br. 2, str. 8-16
Jovanović, S. (2007) Premija osiguranja neživotnih grana. Revija za pravo osiguranja, 6(4): 22-29
Jovanović, S. (2009) Pravo osiguravača na informaciju i pravila o zaštiti podataka o ličnosti. u: J. Slavnić i S. Jovanović [ur.] 'Integracija (Prava) osiguranja Srbije u evropski (EU) sistem osiguranja' [X] Savetovanje, Palić, 24-26, Palić: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 380-397
Slavnić, J., Jovanović, S. (2008) Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica - prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoni. Revija za pravo osiguranja, 7(3): 26-51
Šulejić, P. (2005) Pravo osiguranja. Beograd: Dosije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka