Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2012, vol. 53, br. 2, str. 131-136
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Analiza uticaja sadržaja Si u čeliku, temperature rastopa cinka i vremena uranjanja na debljinu prevlake cinka
aVoch-chem., Beograd
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Klimatski uslovi i zagađenost atmosfere sve više uslovljavaju potrebu dugoročne zaštite čeličnih konstrukcija. Za zaštitu čelika u atmosferskim uslovima kao najefikasnija se pokazala zaštita prevlakom cinka, dobijenom uranjanjem u ratstop cinka pri temperaturalnom intervalu od 435 0C - 470 0C. Na debljinu prevlake cinka bitno utiče sastav čelika a naročito sadržaj Si, zatim temperatura rastopljenog cinka i dužina vremena zadržavanja predmeta u rastopu cinka. Cilj ovog rada je da koristeći stručnu literaturu i neke rezultate sopstvenih ispitivanja, prikaže međuzavisnost debljine sloja cinka i izabranih tehnoloških parametara.

Ključne reči

čelik; prevlaka cinka; tehnološki parametri procesa

Reference

Bakaljak, J.X., Proskurin, E.V. (1982) Trubi s protivkorozionim pokritijami. Metalurgija
Bastl, S., Pečar, M. (2010) Opis postupka toplog cinkovanja. Zaštita materijala, 51(1): 50-54
Maass, P., Perssker, P. (2008) Handbuch Feuerverzinken wiley. VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA
Petrović, B., Gardić, V. (2009) Nanošenje prevlake cinka toplim postupkom na gvožđe i čelik, deo 1 - zaštita od korozije. Zaštita materijala, vol. 50, br. 1, str. 63-67
Petrović, B., Savić, M., Gardić, V., Radojević, Z. (2009) Karakterizacija muljeva od neutralizacije otpadnih rastvora i ispirnih voda iz postupka toplog cinkovanja. Zaštita materijala, vol. 50, br. 2, str. 115-119
Petrović, B., Gardić, V. (2010) Razvoj tehnologije reciklaže metala iz opasnog otpada pogona za toplo cinkovanje. Zaštita materijala, vol. 51, br. 1, str. 35-42
Schulz, T.M. (2006) WD: Coating formation during hat dip galvanizing between 4350 C and 6200 C in konventional zinc melt - general description. u: 21. Intergalva, Neopel
Šupić, O., Draganović, M., Petković, O., Pečar, M. (2009) Savremena tehnološka rešenja - najsigurnija zaštita životne sredine. u: Naučno-stručna konferencija (I), Ekološka bezbednost, rizici i zdravlje na radu, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 125-132
Šupić, O., Draganović, M. Ispitivanje uticaja prevlake cinka dobijene potapanjem u rastop cinka na mehaničke karakteristike i korozionu otpornost čelika za armirani beton. u: XII YUCORR international conference, Tara, 2010 god. knjiga izvoda radova
Thiele, M., Schulz, W.D., Schubert, P. (2006) Sichtbildung beim Feuerverzinken zwischen 4350 C und 6200 C in konventionellen Zinkschmelzen - eine ganz heitliche Darstellung. Materials and Corrosion, (57):