Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2008, vol. 33, br. 1-2, str. 45-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 16/03/2009
Asimptomatski ekspanzivni tumor parafaringealnog prostora, kao uzgredni nalaz MR endokranijuma
aKlinički centar Srbije, Klinika za ORL i MFH, Beograd
bDom zdravlja `Zvezdara`, Beograd
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet

e-adresa: masagoran@ptt.yu

Sažetak

UVOD: Tumor u parafaringealnom prostoru, benigne, primarno maligne ili metastatske prirode, pretežno jednostrane lokalizacije, može poticati od svih prisutnih elemenata regije i daje tipičnu simptomatologiju u zavisnoti od veličine, lokalizacije i stepena ekspanzivnosti. CILJ: je prikaz asimptomatskog tumora u parafaringealnom prostoru, otkrivenog MR kao uzgrednim nalazom učinjenom iz neurooftalmoloških razloga. METOD RADA: za prikaz bolesnika podaci su dobijeni anamnezom, kliničkim pregledom, MR splanhokranijuma, EHO vrata, intraoperativnim nalazom uz PH analizu uklonjenog tumora. REZULTATI: bolesnica, stara 62 godina, javila se na pregled 2007 godine zbog tumorske formacije u parafarigalnom prostru, koja je otkrivena na MR endokranjuma pri dijagnostikovanju tranzitornog ishemičkog ataka. U desnom parafaringealnom prostoru, medijalno od ramusa mandibule, viđena je ekspanzivna formacija, nepravilnog elipsoidnog oblika, promera 52x52x33 mm sa kompresijom na desni lateralni zid epifarinksa i orofarinksa, relativno benignih MR karakteristika. Dobijena je negativna anamneza, bez simptoma tipičnih za tumorsku promenu u parafaringealnom prostoru. Kliničkim pregledom nađeno je da su prednji i zadnji nepčani luk sa desne strane bili spušteni, potisnuti prema medijalno uz pomerenu uvulu put napred. Palpatorno, intraoralno, u predelu desnog prednjeg nepčanog luka nađena je režnjevita bezbolna tumorska promena nejasnih granica. Bolesnica je operisana u Institutu za ORL i MFH KCS u Beogradu, januara 2008.godine, spoljnim-cervikalnim i transoralnim pristupom. Prišlo se parafaringealnom prostoru odpreparisana je nađena tumorska promena, promera 4x5 cm, koja je ekstirpirana u celosti uz PH analizu (adenoma pleomorphe). ZAKLJUČAK: Pleomorfni adenom, benigni epitelni tumor, asimtomatskog toka, sklon recidiranju, niske incidence maligne alteracije, otkriva se kada svojim eksanzivnim rastom destruiše okolne strukture i daje simptome prema lokalizacijii, ali ne retko se otkriva slučajno pri dijagnostičkim procedurama iz drugih razloga.

Ključne reči

MR; asimptomatski tumor; parafaringealni prostor

Reference

Cai, X., Shi, L., Dong, P. (1998) Parapharyngeal space neoplasms. Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi, 33(3): 178-80
Guntinas-Lichius, O., Kick, C., Klussmann, J.P., Jungehuelsing, M., Stennert (2004) Pleomorphic adenoma of the parotid gland: A 13-year experience of consequent management by lateral or total parotidectomy. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 261(3): 143
Khafif, A., Segev, Y., Kaplan, D.M., Gil, Z., Fliss, D.M. (2005) Surgical management of parapharyngeal space tumors: a 10-year review. Otolaryngol Head Neck Surg, 132(3): 401-6
Luna-Ortiz, K., Navarrete-Alemán, J.E., Granados-Garcia, M., Herrera-Gómez, A. (2005) Primary parapharyngeal space tumors in a Mexican cancer center. Otolaryngol Head Neck Surg, 132(4): 587-91
Piščević, A., Gavrić, M., Sjerobabin, I. (1995) Maksilofacijalna hirurgija. Beograd: Draganić
Stennert, E., Wittekindt, C., Klussmann, J.P., Arnold, G., Guntinas-Lichius, O. (2004) Recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland: A prospective histopathological and immunohistochemical study. Laryngoscope, 114 (1): 158
Stennert, E., Wittekindt, C., Klussmann, J.P., Guntinas-Lichius, O. (2004) New aspects in parotid gland surgery. Otolaryngol Pol, 58(1):109-14
Štajner, A. (1988) Tumori maksilofacijalnog područja. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Tomita, T., Ogawa, K., Tagawa, T., Fujii, M., Nameki, H. (2006) Surgical management of parapharyngeal space tumors. Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, Feb; 109(2), str. 88-95
Waqar-uddin, A.F., Khan, M.Y., Khawar, A., Bangush, W., Aslam, J. (2006) Management of parapharyngeal space tumors. J Coll Physicians Surg Pak, Jan; 16(1), str. 7-10
Windfuhr, J.P., Sesterhenn, K. (2002) Evaluation and surgical approaches to tumors of the parapharyngeal space. Laryngorhinootologie, 81(11): 797-806
Wittekindt, C., Stennert, E., Klussmann, J.P., Arnold, G., Guntinas-Lichius, O. (2004) Recurrent pleomorich adenoma of the parotid gland: A review of 134 revision-operations at the University hospital of Cologne. u: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head And Neck Surgery September 11-16, Rhodos
Zielińska-Kaźmierska, B., Sut, M. (2005) Adenoma pleomorphe of the parapharyngeal space: A report of a case. Otolaryngol Pol, 59(6), str. 861-3