Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2008, vol. 33, br. 1-2, str. 22-33
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 16/03/2009
Mometazon fuorat u terapiji alergijskog rinitisa
aDom zdravlja `Zvezdara`, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za ORL i MFH, Beograd
cKliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd

e-adresa: vesnanbgd@yahoo.com

Sažetak

UVOD: Akutni rinitis može biti sezonski (intermitentni) ili perenijalni (perzistentni) i prema asocijaciji ARIA (Alergic Rhinitis and its Impact on Asthma) najznačajniji je faktor rizika za nastanak astme. Incidenca sezonskog alergijskog rinitisa je 10% celokupne populacije, a perinealnog 1020%. CILJ: da se prikaže efikasnost primene mometazon furoata u terapiji alergijskog rinitisa. METOD : Dijagnoza alergijskog rinitisa je postavljena na osnovu anamneze, kliničkog ORL pregleda, alergoloških testiranja i primenjen je visoko potentni nefluorirani kortikosteroid. REZULTATI: Tokom 2007.godine mometazon furoat, nazalni sprej, je primenjen kao monoterapija kod 267 pacijenata uzrasta od 2.18. godine života od toga 89,51% je bilo školskog uzrasta. Muškog pola je bilo 164 pacijenata. Bilo je 91 pacijenata (31,08%) sa sezonskim rinitisom i 176 pacijenata (68,92%) sa perenijlnim rinitisom. Polen trave i korova su bili dominantni alergeni kod sezonskog a grinja kod perzistentnog rinitisa. Vodeći simptomi su bili: kijanje, sekrecija iz nosa, nazalna opstrukcija i nazalna kongestija. Zbog brzog početaka delovanja leka, već nakon 57h bilo je značajnog smanjivanja simptoma i znakova bolesti kod trećine pacijenata, a nakon 72h kod 167 pacijenata (62,54%) simptomi su se značajno povukli. Posle 2 nedelje primene leka, pozitivan odgovor je bio u preko 70% pacijenata. Kijanje, nazalana sekrecija i svrab u nosu su redukovani kod 61 pacijenta (67,03%) sa sezonskim rinitisom, a nazalna kongestija, opstrukcija i nazalna sekrecija su se povukle kod 132 pacijenta (75,56%) sa perinijalnim rinitisom. Lek je primenjen 2/4/6 meseci kontinuirano ili sa pauzama prema indikacijama. ZAKLJUČAK: Alergijski rinitis, kao lokalna manifestacija sistemske alergijske reakcije lečen je mometazon furoatom zbog njegove superiorne sistemske bezbednosti, visoke efikasnost i izuzetne lokalne podnošljivosti. Lek je primenjen kao profilaksa i terapija sezonskih i kao terapija perzistentnih alergijskih rinitisa različite etiologije.

Ključne reči

alergijski rinitis; terapija; mometazon furoat

Reference

Bachert, C. (2004) Persistent rhinitis - allergic or nonallergic?. Allergy, 59 Suppl 76: 11-5; discussion 15
Bauchau, V., Durham, S.R. (2004) Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J, 24(5): 758-64
Bende, M., Carrillo, T., Vona, I., da CastelBranco, M.G., Areheden, L. (2002) A randomized comparison of the effects of budesonide and mometasone fuorate aqueous nasal sprays in perennial allergic rhinitis. Ann. Allergy Asthma Immunol, 88:617623
Boner, A.L. (2001) Effects of intranasal corticosteroids on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in children. J Allergy Clin Immunol, 108(1 Suppl): S32-9
Bousquet, J., van Cauwenberge, P., Khaltaev, N., Aria, W.G., World Health Organization (2001) Allergic rhinitis and its impact on asthma. J Allergy Clin Immunol, 108(5 Suppl): S147-334
Bousquet, J., van Cauwenberge, P., Bachert, C., Canonica, G.W., Demoly, P., Durham, S.R., Fokkens, W., Lockey, R., Meltzer, E.O., Mullol, J., Naclerio, R.M., Price, D., Simons, E.F.R., Vignola, A.M. (2003) Requirements for medications commonly used in the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). Allergy, 58(3): 192-7
Brunton, S.A. (2002) Allergy management strategies: An update. Patient Care Suppl, (Spring):1625
Downie, S.R., Andersson, M., Rimmer, J., Leuppi, J.D., Xuan, W., Akerlund, A., Peat, J.K., Salome, C.M. (2004) Symptoms of persistent allergic rhinitis during a full calendar year in house dust mite-sensitive subjects. Allergy, 59(4): 406-14
Salib, R.J., Drake, A., Howarth, P.H. (2003) Allergic rhinitis: Past, present and the future. Clin Otolaryngol Allied Sci, 28(4): 291-303
Skoner, D.P. (2001) Allergic rhinitis: Definition, epidemiology, pathophysiology, detection, and diagnosis. J Allergy Clin Immunol, 108(1 Suppl): S2-8
Taramarcaz, P., Gibson, P.G. (2004) The effectiveness of intranasal corticosteroids in combined allergic rhinitis and asthma syndrome. Clin Exp Allergy, 34(12): 1883-9
van Cauwenberge, P., Bachert, C., Passalacqua, G., Bousquet, J., Canonica, G.W., Durham, S.R., Fokkens, W.J., Howarth, P.H., Lund, V., Malling, H.J., Mygind, N., Passali, D., Scadding, G.K., Wang, D.Y. (2000) Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy, 55(2): 116-34