Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
Opšta medicina
2007, vol. 13, br. 3-4, str. 129-134
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 06/10/2008
Pleomorfni adenom malih pljuvačnih žlezda
aKlinički centar Srbije, Klinika za ORL i MFH, Beograd
bDom zdravlja "Zvezdara", Beograd
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet

Sažetak

Uvod. Adenoma pleomorphe, epitelni benigni tumor, čini oko 67% svih benignih tumora pljuvačnih žlezda i oko 3-5% svih tumora glave i vrata. Nedovoljno jasne etiopatogeneze, iako najčešće lokalizovan u parotidnoj žlezdi (70-90%), u malim pljuvačnim žlezdama se može naći u oko 6,5%. Najčešće se javlja u petoj deceniji života, skoro podjednako u oba pola, kod dece izuzetno retko, a predilekciono mesto nastanka je granica tvrdog i mekog nepca. Cilj rada. Edukativnog karaktera. Metod. Za prikaz bolesnika dobijeni su podaci anamnezom, tomografijom i ST-om PNS, intraoperativnim nalazom i PH verifikacijom tumora. Prikaz slučaja. U Institutu za ORL i MFH KCS u Beogradu, 1988. godine, zbog klinički i radiološki nađene tumorske izrasline na tvrdom, mekom nepcu, i levom gornjem vestibulumu usne šupljine od medijalne linije do prvog premolara i biopsije tumora levog alveolarnog procesusa maksile (PH: Adenoma pleomorphe), učinjena je hirurška operacija-resekcija maksile desno, uz PH analizu (Adenoma pleomorphe). Juna 2005. godine u ambulantnim uslovima iste ustanove uzeta je biopsija sa alveolarnog grebena maksile desno (PH: Mioepiteliom), a zbog tumora desnog maksilarnog sinusa, koji se pojavio 15 god. ranije. Klinički pregled i ST PNS bez i sa i.v. kontrastom, pre i nakon biopsije, preoparativno, jula 2005. godine, ukazao je na ekspanzivnu tumorsku mekotkivnu masu, koja je okupirala resecirani levi maksilarni sinus, razorila preostale kostne strukture. Kroz pod leve orbite zalazila je intraorbitalno. Tumefakt je zahvatio i vestibulum nosa, više desno, ceo maksilarni sinus i etmoid desno, razorio je medijalni zid maksilarnog sinusa desno, šireći se u desni donji nosni hodnik i u nosnu duplju, razarajući kostni palatum desno. Orbita desno je bila intaktna. Jula 2005. godine, učinjena je hirurška ekstirpacija tumora premaksile i suptotalna resekcija maksile desno (PH: Adenoma pleomorphe). Zaključak. Adenoma pleomorphe, malih pljuvačnih žlezda, s obzirom na dugu evoluciju, spororastući i asimtomatski tok, otkriva se tek kada svojim ekspanzivnim rastom destruiše okolne strukture i daje simptome otežanog disanja, gutanja, smetnji pri govoru i izazivajući deformitet lica. Izrazito su skloni recidiviranju i destruisanju. Terapija izbora je hirurška, maksimalno radikalna operacija tumora.

Ključne reči

pleomorfni adenom; male pljuvačne žlezde; hirurg

Reference

Guntinas-Lichius, O., Sittel, C. (2001) Treatment of postparotidectomy salivary fistula with botulinum toxin. Ann Otol Rhinol Laryngol, 110(12): 1162-4
Guntinas-Lichius, O., Kick, C., Klussmann, J.P., Jungehuelsing, M., Stennert (2004) Pleomorphic adenoma of the parotid gland: A 13-year experience of consequent management by lateral or total parotidectomy. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 261(3): 143
Guntinas-Lichius, O. (2002) Increased botulinum toxin type A dosage is more effective in patients with Frey's syndrome. Laryngoscope, 112(4): 746-9
Klusmann, J.P., Guntinas-Lichius, O., Heilig, B., Wagner, M., Michel, O., Jungehulsing, M. (1999) Sjögren-Syndrom und beidseitiges MALTLymphom der Glandula parotis. HNO, 47(7): 637-41
Stennert, E., Wittekindt, C., Klussmann, J.P., Arnold, G., Guntinas-Lichius, O. (2004) Recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland: A prospective histopathological and immunohistochemical study. Laryngoscope, 114 (1): 158
Štajner, A. (1988) Tumori maksilofacijalnog područja. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Wittekindt, C., Stennert, E., Klussmann, J.P., Arnold, G., Guntinas-Lichius, O. (2004) Recurrent pleomorich adenoma of the parotid gland: A review of 134 revision-operations at the University hospital of Cologne. u: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head And Neck Surgery September 11-16, Rhodos