Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 56, br. 1-2, str. 1-16
Izlazi iz tranzicionizma
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Srbija je jedan od velikih gubitnika globalizacije. Razlozi za to se mogu pronaći delom u nerazumevanju geopolitičkih trendova od strane političke elite na startu tranzicije a delom u suštinskom, sistematskom i kapricioznom delovanju geopolitičkog faktora ne samo protiv interesa, već i protiv državnosti Srbije. Početkom 2008. godine privreda Srbije se nalazi pred recesijom. Rast se usporava, inflacioni pritisak se povećava a konjuktura na tržištu kapitala opada. U pitanju nije recesija konvencionalnog tipa uslovljena krizom hiperprodukcije, već tranziciona recesija uslovljena krizom produkcije u netransformisanom sistemu. Suprotno skepticima, optimisti bi ovu fazu tranzicije mogli da nazovu i "ekonomska pauza" što bi bila politički neseptična fraza za usporavanje ritma tranzicije usled nedovoljnog nivoa privredne aktivnosti, niske profitabilnosti, nedovoljnih investicija i visoke nezaposlenosti. Ovaj rad ima dva cilja. Prvi cilj je da se ukaže na genezu i opasnosti održavanja tranzicionizma kao novog političko-ekonomskog sistema Srbije. Drugi cilj je da se identifikuju pravci promena koji treba Srbiju da sa putanje tranzicionizma prevedu na putanju dostizanja (i integracije) sa EU.
Reference
Balassa, B. (1964) Purchasing power parity doctrine: A reappraisal. Journal of Political Economy, vol. 72
Cvjetičanin, D. (2007) Uticaj državne regulative na portfolio odluke - korporativno i javno upravljanje u funkciji razvoja preduzetništva. u: Miločerski ekonomski forum, Miločer, SES i SCG
Đuričin, D. (1994) Economies in transition: Privatization and related issues. Gornji Milanovac: Dečje novine
Greenspan, A. (2007) The age of turbulence. New York: Penguin Press
IFC-WB (2007) Easy of doing business
Samuelson, P.A. (1964) Theoretical notes on trade problems. Review of Economics and Statistics, vol. 46, str. 145-164
Štiblar, F. (2007) The Balkan conflicts and its solutions. Ljubljana: School of Law - University of Ljubljana
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2008.

Povezani članci