Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
2013, vol. 11, br. 1, str. 61-70
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 14/10/2013
doi: 10.2298/FUACE1301061G
Pristupačnost pešačkih komunikacija u Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica'
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za voćarstvo i vinogradarstvo i hortikulturu

e-adresa: anagacic898@gmail.com

Sažetak

U Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica' izvršena je analiza pešačkih komunikacija prema fizičkoj dostupnosti za korisnike umanjene mobilnosti. Korišćene su ček liste za analizu različitih elemenata koji utiču na kretanje korisnika, kao i fotoanalize za jasniji prikaz ustanovljenih barijera u kretanju. Rezultati su pokazali prisustvo brojnih barijera koje otežavaju kretanje pojedinih grupa korisnika, pa je stoga prostor pešačkih komunikacija ocenjen kao delimično pristupačan. Zaključeno je da je neophodno omogućiti pristupačno okruženje, uređeno uz uvažavanje ljudske raznolikosti, kako bi se osobama sa invaliditetom, kao i svim ostalim građanima obezbedile ravnopravne mogućnosti i učešće u svim društvenim tokovima i aktivnostima, a naročito mogućnost da neometano pristupe ustanovama zdravstvene nege i zaštite.

Ključne reči

Reference

*** (2011) World Report on Disability. World Health Organization
*** (2008) Pristupačnost primarne zdravstvene zaštite u Srbiji - osvrt. Balkans Primary Health Care Policy Project, drugi krug dijaloga vezanog za zdravstvenu politiku, 7. - 8. april
*** (2005/2008) Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata. Službeni glasnik RS, br. 55/05, 75/05 - ispravka, 101/07 i 65/08)
*** (2012) Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti. Official Gazette RS, br. 19
Gačić (2010) The analysis of the exterior design of the Zemun Medical Centre in terms of its physical accessibility for the people with reduced mobility. u: International Scientific and Professional Meeting Ecological Ttruth Eco-Ist10, 01.-04. jun, Apatin
Gačić (2006) Dizajn otvorenih prostora prilagođen osobama sa invaliditetom na primeru škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Forestry, master thesis
Gačić, I., Blagojević (2011) Application of the universal design principles in the landscape architecture. u: Ecology of Urban Areas, Hunting Manor, I International Conference, 30th September 2011, Zrenjanin
Nedučin, D., Krklješ, M., Kurtović-Folić, N. (2010) Spoljašnji prostori bolničkih ustanova - terapeutski uticaj i aspekti planiranja. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 8, br. 3, str. 293-305
Počuč, M. (2006) Studija slučaja o slobodnom kretanju: Urbane komunikacije. Linker, Novi Sad, year 2, vol. 4, 52, Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije