Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 19  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 427-436
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Socio-iskustveni izvori autokratske orijentacije omladine u vrijeme društvene krize
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Rad predstavlja dio obimnijeg empirijskog istraživanja socio-iskustvenih izvora autokratske orijentacije omladine u vrijeme društvene krize, u kome su pored ove istraživane i druge orijentacije iz domena društvenog života omladine (jugoslovenska, bosanska, demokratska, privatnost i školstvo). Posmatrani su sljedeći socio-iskustveni izvori: pol, socijalno porijeklo, opšti školski uspijeh, školska sprema oca i majke, materijalni uslovi, nacionalna i konfesionalna pripadnost i dr. Uzorak su sačinjavala 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Mostara neposredno pred početak građanskog rata u Bosni i Hercegovini i 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Trebinja neposredno po okončanju građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Primijenjena su dva instrumenata upitnik o stavovima ispitanika i standardizovana skala Likertovog tipa autokratske orijentacije. Rezultati istraživanja su pokazali da je autokratska orijentacija u vrijeme društvene krize dosta prisutna medu mladom generacijom. Njene izvore je moguće ponajprije tražiti u socijalnom porijeklu, nacionalnoj pripadnosti i vremenskoj perspektivi. Oni koji su nižeg socijalnog statusa više su autokratski orijentisani. Srbi su više autokratski orijentisani u odnosu na muslimane i Hrvate. I, očekivano, veći broj autokratski orijentisanih ima poslije rata u odnosu na predratno stanje.

Ključne reči

omladina; socio-iskustvene karakteristike; stavovi; autokratija; kriza

Reference

Allport, G.W. (1968) Values and our youth in the persons in psychology. u: Allport G.W. [ur.] Selected esayes, Boston: Beascon Press
Čokorilo, R. (1990) Porodični odgoj i vrijednosne orijentacije učenika. Sarajevo: Veselin Masleša
Čokorilo, R. (1995) Samoprevazilaženje omladine u ratu. Zbornik FIS-komunikacije, Niš, br. 5
Čokorilo, R. (2000) Nacionalna vrijednosna orijentacija školske omladine u ratu. Banja Luka: Antropološko društvo Republike Srpske, 159-168
Čokorilo, R. (2004) Religijska vrijednosna orijentacija školske omladine u ratu. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Srpsko Sarajevo, (3-4), 107-115
Dunđerović, R., Čokorilo, R., Milošević, Z. (1996) Vrijednosne orijentacije studenata Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu. u: Kongres antropologa Jugoslavije (35), Bar
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet. Beograd: Prosveta
Mandić, P.D. (1995) Ćovjek - svjedočenje o veličini i padu. Beograd: Naučna knjiga
Maslow, H.A. (1993) The further reaches of human nature. New York
Morris, C. (1956) Varieties of human value. Chicago: University of Chicago Press
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. NewYork: Free Press
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Sergejev, D. (1969) Pojam anomije i alijenacije. Sociologija, 3