Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 19  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 433-439
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2009
Psihološki korelati anomičnosti omladine u vrijeme društvene krize
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Rad predstavlja sekvencu obimnijeg empirijskog istraživanja psiholoških činilaca anomičnosti omladine u vrijeme društvene krize. Posmatrani su sljedeći faktori: stav o očekivanoj akcionoj efikasnosti političkih stranaka, stav o akcionoj orijentaciji mlade generacije, stav o politici, inteligencija i neurotičnost. Istraživanje je obavljeno na uzorku od 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Mostara neposredno pred početak i 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Trebinja neposredno po okončanju građanskog rata u Hercegovini. U istraživanju je primijenjena sljedeća baterija instrumenata: upitnik o stavovima ispitanika, test inteligencije (Bujas-Pec), test neurotičnosti (MMQ1) i standardizovana skala anomičnosti Likertovog tipa. Rezultati istraživanja su pokazali da je anomičnost omladine u kriznom periodu u značajnoj korelaciji sa svim posmatranim psihološkim faktorima izuzev stava o akcionoj orijentaciji mlade generacije.

Ključne reči

Reference

Adler, A. (1989) Smisao života. Novi Sad: Matica srpska
Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950) The authoritarian personality. New York, itd: Harper and Row
Allport, G.W. (1968) Values and our youth in the persons in psychology. u: Allport G.W. [ur.] Selected esayes, Boston: Beascon Press
Čokorilo, R. (1995) Samoprevazilaženje omladine u ratu. Zbornik FIS-komunikacije, Niš, br. 5
Čokorilo, R. (2000) Vrijednosne orijentacije omladine u vrijeme društvene krize. Srpsko Sarajevo: Filozofski fakultet
Čokorilo, R. (2007) Socijalno-iskustveni korelati anomije u vrijeme društvene krize. u: Simpozijum antropologa Republike Srpske (Drugi), Zbornik radova, (2), str. 32-39
Dunđerović, R., Čokorilo, R., Milošević, Z. (1996) Vrijednosne orijentacije studenata Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu. u: Kongres antropologa Jugoslavije (35), Bar
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Plato
Mandić, P.D. (1995) Ćovjek - svjedočenje o veličini i padu. Beograd: Naučna knjiga
Maslow, H.A. (1993) The further reaches of human nature. New York
Morris, C.W. (1956) Varietes of human values. Chicago, itd: University of Chicago Press
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Petrović, M. (1973) Vrednosne orijentacije delinkvenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York, itd: Free Press
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Sergejev, D. (1969) Pojam anomije i alijenacije. Sociologija, 3