Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 19  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 423-431
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2009
Tradicionalni obrasci afektivnog reagovanja Hercegovaca
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

U radu se opisuju i analiziraju neki tradicionalni obrasci koji još uvijek ostavljaju traga u afektivnom reagovanju ljudi u istočnoj Hercegovini koji su prema našim istraživanjima i s obzirom na psihofizičke predispozicije istaknuti predstavnici violentnih dinaraca. Ta njihova violentnost i s njom u bliskoj vezi zloupotreba snage uz impulsivno reagovanje motivisala nas je da pokušamo da pronađemo uzore takvom ponašanju u tradiciji ove grupacije ljudi. Detektirali smo nekoliko reprezentativnih faktora uslovno nazvanih: prirodni, kulturni i duhovni. Svaki od njih pojedinačno i u međusobnom sadejstvu uzima učešća u prenošenju i uobličavanju afektivnosti hercegovačkog čovjeka. Analiza je nametnula i ostavila otvorenim pitanje o načinu obuzdavanja (regulisanja), odnosno mogućnosti prevazilaženja i socijalizacije afektivnog reagovanja Hercegovaca. U obradi ove teme pred nama su stajale slične metodološke dileme koje su mučile J. Cvijića dok se bavio psihičkim tipovima južnih Slovena. Čovjek je za čovjeka, kako on kaže, jedna od tajni u koju je najteže prodrijeti zbog čega je teško razlučiti fakta od spekulacije, objektivno od subjektivnog suđenja, isključiti pristrasnost, predrasude i sl. Pored metoda kojima se Cvijić služio (direktno i indirektno posmatranje, proučavanje folklora, narodne epske poezije, nacionalno-konfesionalnih običaja i sl.) za pisanje ovog rada dragocjeno je bilo i vlastito iskustvo proživljeno u Hercegovini koje je omogućilo korišćenje 'objektivne introspekcije'.

Ključne reči

tradicija; afektivno; kultura; duhovnost; Hercegovac

Reference

Bushman, B.J., Cooper, H.M. (1990) Effects of alcohol on human aggression: An integrative research review. Psychol Bull, 107(3): 341-54
Cvijić, J. (2006) Psihičke osobine Južnih Slovena. Beograd: Srpska književna zadruga
Cvijić, J., Andrić, I. (1988) O balkanskim psihičkim tipovima. Beograd: Prosveta
Čokorilo, R. (1990) Porodični odgoj i vrijednosne orijentacije učenika. Sarajevo: Veselin Masleša
Čokorilo, R. (1997) Socijalno-psihološke karakteristike Hercegovaca. u: Kongres antropologa Jugoslavije (36), Prokuplje, zbornik rezimea
Čokorilo, R. (1997) Vrijednosne orijentacije školske omladine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Čokorilo, R. (2003) Vrijednosne orijentacije omladine u vrijeme društvene krize. Srpsko Sarajevo: Filozofski fakultet
Čokorilo, R. (2008) Mogućnosti sublimacije agresivnog u asertivno ponašanje mladih sportista. u: Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Zbornik rezimea, Novi Sad: Novosadski maraton
Dedijer, J. (1990) Hercegovina. Sarajevo: Veselin Masleša
Erlich-Stein, V. (1968) U društvu s čovjekom. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Goleman, D. (1999) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Plato
Hač, E. (1979) Antropološke teorije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hrnjica, S. (2005) Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga
Outli, K. (2005) Emocije - kratka istorija. Beograd: Clio
Sokolov, E.V. (1976) Kultura i ličnost. Beograd, itd: Prosveta
Supek, R. (1981) Psihologija i antropologija. Beograd: Nolit
Šipovac, N. (1996) Hercegovina koje ima i nema. Beograd: Svet knjige
Zohar, D., Maršal, J. (2000) SQ - duhovna inteligencija - krajnja inteligencija. Novi Sad: Svetovi