Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 19  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2007, br. 42, str. 53-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/01/2008
Antropometrični pristup radu i savremene društvene promene
aViša poslovna škola, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Nesumnjivo je da se svaki rad odražava na radnu sposobnost i ponašanje zaposlenih u organizaciji, pa tako i na njihovo zdravlje. Ubrzan razvoj automatizacije i kompjuterizacije uticali su ne samo na povećanje zahteva za kvalitetom rezultata procesa već i kvalitetom života i rada ljudi, te se stoga posmatranje rada samo sa tehno-centričnog aspekta pokazalo prevaziđenim i nedovoljno humanim. U želji da se pravimo odgovori zahtevima našeg i naravno budućeg vremena autori u ovom radu naglasak stavljaju na potrebu uvažavanja antropo-centričnog prilaza radu, koji se posebno izučava u okviru Nauke o radu. U tom smislu, u svetlu stvaranja preduslova za oblikovanje humanijeg rada, radnog mesta, okruženja i odnosa na radu, detaljno će se razmotriti promene u društvu vezane za: vrednosti u društvu,, migracije stanovništva i mogućnosti zapošljavanja, razvoj tehnologije i promene proizvodnih struktura,, organizacije rada, vrste poslova i sadržaja radnog zadatka.

Ključne reči

Reference

Bullinger, H.-J. (1995) Arbeitsgestaltung-Personalorie-tierte Gestaltung markgerechter Arbeits-systeme. Stuttgart: B. G. Teubner
Ćosić, I. (2000) Prilaz u postupku efektivnih tokova materijala predmeta na osnovama grupne tehnologije. u: Zbornik radova 'MMA za 21 vek', Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Ćosić, I., Miletić, L. (1996) Nauka o radu. Novi Sad: Viša poslovna škola
Juran, J.M. (1997) Oblikovanjem do kvaliteta. Beograd: Poslovna politika
Kotlica, S. (2001) Osnovi menadžmenda novih tehnologija i inovacija. Beograd: Megatrend
Passer, Y., Brettner, D. (2002) Management for quality in high-technology enterprises. New York: John Wiley & Sons