Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 19  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2004, br. 39, str. 261-266
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Indikatori zadovoljstva i spremnosti na angažovanje srednjoškolaca u nastavi fizičkog vaspitanja
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Na uzorku od 421 učenika prvog i trećeg razreda srednjih škola u Somboru i Apatinu ispitivani su indikatori zadovoljstva i spremnosti na angažovanje u nastavi fizičkog vaspitanja. Primijenjen je upitnik kojim su identifikovani i međusobno upoređeni neki činioci koji uzimaju učešća u stvaranju zadovoljstva i pokreću učenike na angažovanje u nastavi fizičkog vaspitanja. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitivani faktori uglavnom proizvode zadovoljstvo. Prvenstveno se to odnosi na ocjenu koju učenici imaju iz ovog predmeta vlastito angažovanje na časovima i rad odnosno ponašanje nastavnika. Između ovih i većine drugih ispitivanih indikatora zadovoljstva ustanovljene su statistički značajne korelacije. U području angažovanosti učenika na časovima fizičkog vaspitanja utvrđeno je da skoro svi učenici (89,3%) vrlo rijetko ili nikad ne izostaju s nastave. Više od polovine učenika (60,1%) spremno je da se lično angažuje u stvaranju boljih uslova za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.

Ključne reči

Reference

Čokorilo, R. (1997) Vrijednosne orijentacije školske omladine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Čokorilo, R., Klajević, V. (2000) Stavovi crnogorskih srednjoškolaca prema vrijednostima fizičkog vaspitanja. u: Ljetnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Petrovac na moru, Zbornik, Saopštenje
Đorđević, B., Đorđević, J.Đ. (1988) Učenici o svojstvima nastavnika. Beograd, itd: Prosveta
Đorđević, J.Đ. (1969) Kako učenici osnovnoškolskog uzrasta procenjuju osobine svojih nastavnika. Nastava i vaspitanje, br. 3
Erceg, V. (1984) Nastavnik u savremenoj nastavi. Sarajevo: Svjetlost
Klajević, V., Čokorilo, R. (2000) Identifikacija stilova ponašanja srednjoškolskih nastavnika fizičkog vaspitanja u Crnoj Gori. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 3, str. 130-143
Radovanović, Đ. (1989) Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 1-2
Rejk, B., Edkok, K. (1978) Vrednosti, stavovi i promena ponašanja. Beograd: Nolit
Stefanović, V. (1982) Pedagoška uloga nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 5