Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2011, vol. 59, br. 3, str. 20-26
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/10/2011
Komparativno ispitivanje otpornosti tkanina prema abraziji
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Katedra za tekstilno inženjerstvo
bJugoinspekt Beograd a.d., Laboratorija za tekstil, kožu i obuću, Beograd
cVisoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd

Projekat

Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze (MPNTR - 172029)

Sažetak

U ovom radu ispitivana je otpornost tkanina prema abraziji upotrebom Martindale-ovog uređaja. Otpornost tkanina prema abraziji ocenjena je primenom standardizovane Martindale-ove metode koja podrazumeva, sa jedne strane, određivanje oštećenja epruvete preko broja abrazionih pokreta koji dovode do prekida dve odvojene pređe u ispitivanoj epruveti, a sa druge strane, određivanje procenta gubitka mase epruvete. Standardizovana Martindale-ova metoda je dopunjena određivanjem smanjenja debljine ispitivanih tkanina tokom abrazije. Sve promene na materijalu su praćene sa aspekta sirovinskog sastava tkanina, vrste prepletaja, broja abrazionih pokreta i intenziteta primenjenog opterećenja. Ispitivanja su pokazala saglasnost rezultata dobijenih primenom sva tri pokazatelja pri određivanju abrazione otpornosti tkanina.

Ključne reči

abrazija; otpornost prema abraziji; tkanina; Martindale-ov uređaj

Reference

*** (2008) Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema habanju pomoću Martindelove metode. Deo 2 Određivanje oštećenja epruvete, SRPS EN ISO 12947-2
*** (2008) Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema habanju pomoću Martindelove metode. Deo 3 Određivanje gubitka mase, SRPS EN ISO 12947-3
*** (2008) Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema habanju pomoću Martindelove metode. Deo 1 Aparat i pribor za ispitivanje habanja po Martindelu, SRPS EN ISO 12947-1
Asanović, K., Mihajlidi, T., Simić, D., Mitović, V. (1998) Pregled uređaja za ispitivanje abrazije tekstilnih površina. Tekstilna industrija, 46/5-7, 15-24
Blinov, I., Belay, S. (1988) Design of woven fabrics. Moscow: MIR Publishers
Kaynak, H.K., Topalbekiroglu, M. (2008) Influence of fabric pattern on the abrasion resistance property of woven fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 16/1, str. 54-56
Kukin, G.N., Solov'ev, A.N. (1965) Tekstil'noe materialovedenie. Moskva: Legkaya industiya
Mihailović, T.V. (2004) Neke bitne karakteristike tkanina. Tekstilna industrija, vol. 52, br. 7-9, str. 9-24
Mihajlidi, T.A., Milosavljević, S.V., Asanović, K. (1994) Ispitivanje tekstila zbirka zadataka iz elemenata statistike. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Mihaljidi, T., Milosavljević, S., Radičević, K. (1992) Uređaji za ispitivanje abrazije linearnih tekstilnih struktura. Hemijska vlakna, 32(3-4): 27-33
Radičević-Asanović, K.A. (1994) Komparativno proučavanje metoda ocene izmene površine pređa pri abraziji. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, magistarska teza
Sadykova, F.H., Sadykova, D.M., Kudryashova, N.I. (1989) Tekstil'noe materialovedenie i osnovy tekstil'nyh proizvodstv. Moskva: Legprombytizdat
Schick, M.J. (1975) Surface characteristics of fibres and textiles. New York - Basel, Part I
Senthil, K.R. Textile fibre: Introduction. Kumaraguru College of Techology, Coimbatore-06, www.scribd.com/doc/32350325/1-Textile-Fibres
Škundrić, P., Kostić, M., Medović, A., Mihailović, T., Asanović, K., Sretković, Lj. (2008) Tekstilni materijali, udžbenik. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet