Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Hemijska industrija
2000, vol. 54, br. 7-8, str. 315-318
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 27/10/2008
Proučavanje uticaja metalnih vlakana na neka svojstva tehničkih pređa
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

Sažetak

Ispitivana su neka mehanička i elektrofizička svojstva pređa formiranih od mešavine pamučnih i metalnih vlakana. Rezultati su upoređeni sa rezultatima dobijenim za pamučne pređe iste finoće. Registrovano je smanjenje električne otpornosti hibridnih u odnosu na pamučne pređe za nekoliko redova veličine. Evidentirana je zavisnost električne otpornosti ispitivanih hibridnih preda od udela metalne komponente, finoće prede i predopterećenja uzorka. Konstatovano je izvesno smanjenje prekidne sile, povećanje zaostalog torzionog momenta i frikcione sile u kontaktu 'pređa-pređa', kao i opadanje abrazione otpornosti hibridnih pređa sa povećanjem udela metalne komponente.

Ključne reči

tekstilni materijali; prede; mešavina pamučnih i metalnih vlakana; mehanička svojstva; elektrofizička svojstva

Reference

Asanović, K., Simić, M., Mihajlidi, T., Simić, D.A. (1999) Tekstilna industrija, 47, 1-2, str. 16-18
Gefter, P.L. (1989) Elektrostaticheskie yavleniya v protsesah pererabotki himicheskih volokon. Moskva: Legprombytizdat
Hearn, G.L., Gandhi, K.L. (1997) Textile Month, UK, str. 48-52, Nov
Mihajlidi, T., Simić, D., Simić, M., Asanović, K., Topalović, T. (1997) Tekstilna industrija, 3-4, 5-9
Mihajlidi, T.A., Milosavljević, S., Simić, D., Asanović, K. (1999) Hemijska industrija, br. 4-5, str. 94-100
Mihajlidi, T.A., Milosavljević, S., Tadić, T., Radičević-Asanović, K.A. (1994) Nova Textil, br. 33, 40-5
Milosavljević, S., Mihajlidi, T., Asanović, K. (1995) Textile Dyer and Printer, 28, br. 1, 19-21
Milosavljević, S., Tadić, T. (1994) Journal of the Textile Institute, 6 432-435
Milosavljević, S., Tadić, T., Stanković, S. (1998) u: Proc. World Textile Congress Industrial, Technical and High Performance Textiles, Huddersfield, UK, str. 339-346
Milosavljević, S., Tadić, I., Stanković, S., Kostić, L. (1996) Hemijska vlakna, vol. 36, br. 1-4, str. 28-36
Milosavljević, S., Tadić, I., Kostić, L., Veselinović, D. (1996) Indian textile Journal, 106, 10, 94-97
Milosavljević, S., Tadić, I., Kostić, L., Stanković, S. (1996) Textile Month, br. 9, str. 49-53
Milosavljević, S., Mihajlidi, T., Tadić, T., Asanović, K. (1999) Asian Textile Journal, April, str. 95-98
Milosavljević, S., Tadić, T., Stanković, S., Golubović, B. (1997) Hemijska vlakna, 1-4, 55-66
Milosavljević, S. (1996) Tekstilna Industrija, br. 10-12 str. 5
Nemoz, G. (1990) L'Industrie Textile, br. 1214, str. 56-63