Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 54, br. 2, str. 99-114
Karakterizacija zemljišta za proizvodnju krompira na imanju DP PD 'Maglić' iz Maglića
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
Sažetak
U okviru projekta "Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju krompira", koji je u periodu 2002-2005. godine finansiralo Ministarstvo za nauku i životnu sredinu Republike Srbije, izvršeno je ispitivanje obradivog zemljišta na lokalitetima u Vojvodini i centralnoj Srbiji koji se tradicionalno koriste za proizvodnju krompira. Prikazani su rezultati sa DP PD "Maglić" iz Maglića koji na zemljištu tipa černozem, na površini od oko 250 ha, proizvode krompir koji se prerađuje u "MARBO PRODUCT" d.o.o. iz Maglića. Černozem na području Bačke ima povoljan vodno-vazdušni režim autoregulacionog karaktera. Ima veliku infiltracionu moć, a istovremeno zahvaljujući dobroj strukturi ima vrlo povoljnu vodosprovodljivost, koja omogućuje da se zemljište brzo oslobađa suvišne vode. Pored visokoproizvodnih osobina zapaženo je da černozem daje neujednačene i varijabilne prinose. Oscilacije u visini prinosa su uzrokovane sušom jednostranim korišćenjem. nedovoljnom agrotehnikom. Zato i na čemozemu treba sprovoditi kompleksne agrotehničke mere uključujući i navodnjavanje, što obezbeđuje da ovo zemljište hude najviših proizvodnih sposobnosti. Ispitivano zemljište ima optimalnu količinu humusa i ukupnog azota u većini uzoraka i treba ih održavati redovnim đubrenjem organskim đubrivima i zaoravanjem žetvenih ostataka. Dobra obezbeđenost zemljišta ukupnim azotom i lako pristupačnim fosforom i kalijumom, omogućava u uslovima sa dovoljno vlage ostvarivanje visokih prinosa. Najbolji prinosi krompira se postižu na zemljištima lakšeg mehaničkog sastava, dobre i stabilne strukture, odnosno zemljištima koja imaju dobar vodni, vazdušni i toplotni režim, što je utvrđeno na uzorcima sa ovog terena. U pogledu hemijskih svojstava, krompir podnosi hemijsku reakciju zemljišta od pH 4,5 do pH 7.5 međutim, najveći prinosi krompira se ostvaruju na neutralnim zemljištima koja su dobro obezbeđena biogenim makro i mikroelementima u pristupačnim oblicima. Ispitivanja ukupnog sadržaja mikroelemenata i štetnih elemenata u zemljištu na lokalitetima na kojima se tradicionalno proizvodi krompir ne postoji opasnost da ovi teški metali preko biljaka uđu u lanac ishrane, kao ni da usled ispiranja zagade nadzemne i podzemne vode jer su daleko ispod dozvoljenih sadržaja (MDK). Iz tog razloga dobra je i mikrobiološka aktivnost u zemljištu kao i brojnost ispitivanih grupa mikroorganizama, tako da su i po tim parametrima ova zemljišta izuzetno pogodno za ostvarivanje visokih i stabilnih prinosa krompira, dobrog kvaliteta. Generalno se može zaključiti da uzorci zemljišta sa lokacija u Magliću ne ukazuju na povećanje radioaktivnosti koje bi ugrozilo proizvodnju hrane. Izmerene koncentracije aktivnosti l37Cs, uzimajući u obzir transfer faktore ovog izotopa u biljke ne bi trebalo da ugroze zdravstvenu bezbednost proizvedene hrane.
Reference
*** (1994) Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, 23
*** (1976) Tablicy fizičeskih veličin. Moskva: Atomizdat
Alexander, M. (1977) Introduction to soil microbiology. New York, itd: Wiley
Andreeva, O.S., Badyin, V.I., Kornilob, A.N. (1979) Prirodnyy obogaaenyy uran. Moskva: Atomizdat
Belić, M., Pejić, B., Hadžić, V.B., Bošnjak, Đ., Nešić, L.M., Maksimović, L., Šeremešić, S. (2004) Uticaj navodnjavanja na strukturno stanje černozema. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 141-152
Cronin, D., Moenne-Loccoz, Y., Fenton, A., Dunne, C., Dowling, D.N., Gara, O.F. (1999) Ecological interaction of biocontrol Pseudomonas fluorescens strain producing 2. 4-diacethylphloroglucinol with soft rot potato pathogen Erwinia caratovora subsp. aroseptica. FEMS Microbiology Ecology, vol. 23, 95-106
Dakora, F.D., Phillips, D.A. (2002) Root exudates as mediators of mineral acquisition in low nutrient environments. Plant and Soil, vol. 245. 35-47
Dugalić, G., Stevanović, D., Gajić, B., Sekulić, P.Đ., Maksimović, L., Belić, M. (2004) Karakterizacija zemljišta za proizvodnju krompira. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 53, br. 1, str. 55-62
Džamić, R., Stevanović, D. (2000) Agrohemija. Beograd: Partenon
Đurić, S., Jarak, M.N., Maksimović, L., Belić, M. (2003) Mikrobiološka aktivnost pod usevom krompira u zavisnosti od sadržaja Cu, Zn, Pb i Cd u zemljištu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39, str. 119-127
Finck, A. (1982) Fertilizers and fertilization, introduction and practical guide to crop fertilization. Weinhem, i dr: Verlag Chemie
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Bogdanović, D., Vojvodić-Vuković, M. (1993) Mikrobiološka aktivnost u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 21, str. 75-84
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1994) Ispitvanje efektivnosti primene asocijativne azotofiskatora u proizvodnji povrća. Savremena poljoprivreda, vol. 42, vanredni broj, 303-308
Gupta, V.S., Germida, J.J. (1988) Distribution of microbial biomass and its activity in different soil aggregate size classes as affected by cultivation. Soil Biology and Biochemistry, vol. 20, br. 6, str. 777-786
Hadžić, V.B., Protić, N., Antonović, G., Nešić, L., Belić, M. (1996) Pedološka karta opštine Bački Petrovac R I: 25000. Osnova zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac. Beograd: Republički fond za zaštitu, korišćenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta
Jarak, M.N., Govedarica, M., Milošević, N., Molnar, I., Đurić, S., Kurjački, I. (1999) Mikrobiološka svojstva zemljišta u zavisnosti od načina obrade. Traktori i pogonske mašine, vol. 4, br. 4, str. 171-176
Kemmler, G., Hobt, H. (1985) German potash for world agriculture. Hannover: Kali und Salz AG, Verkauf
Manojlović, M., Bikit, I., Slivka, J., Vesković, M., Ćonkić, Lj., Dozet, D., Krmar, M. (1989) Da li đubriva koja sadrže fosfor zagađuju zemljišta radionuklidima iz uranovog niza?. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 16, 11-27
Milošević, N.A., Jarak, M.N., Govedarica, M. (1989) Dinamika ukupnog broja mikroorganizama i dehidrogenazna aktivnost u rizosferi šećerne repe u zavisnosti od NPK đubriva. Agronomski glasnik, No 4-5, 3-11
Moreno, J.L., Hernandez, T., Garcia, C. (1999) Effects of cadmium-contaminated sewage slugde compost on dynamics of organic matter and microbial activity in an arid soil. Biology and Fertility of Soils, 28, 230-237
Najdenovska, O., Govedarica, M.M., Lazarevska, S. (1999) Ulogata na azotobakterot vo zaštitata na krompirot od telenite crvi - Elateridae. Skopje: Združenije za zaštita na rastenijata na Republika Makedonija, str. 191-197
Najdenovska, O. (2001) Azotobakter i njegova aktivnost kod krompira. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Ryan, A.D., Kinkel, L.L. (1997) Inoculum density and population dynamics of supressive and pathogenic Streptomyces strains and their relationship to biological control of potato scab. Biological Control, vol. 10, 180-186
Samsoe-Petersen, L., Larsen, E.H., Larsen, P.B., Bruun, P. (2002) Uptake of trace elements and PAHs by fruit and vegetables from contaminated soils. Environ Sci Technol, 36(14): 3057-63
Shein, E.V., Arhangel'skaya, T.A., Goncharov, V.M., Guber, A.K., Pochatkova, T.N., Sidorova, M.A., Smagin, A.V., Umarova, A.B. (2001) Polevye i laboratornye metody issledovanija fizicheskih svoystv i rezimov pochv. Moskva: Izdatels'tvo Moskovskogo universiteta
Vučić, N. (1987) Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta. u: Radovi VANU, Odeljenje prirodnih nauka, Novi Sad, Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
Westerman, R.L., ur. (1990) Soil testing and plant analysis. Madison, WI: Soil Science Society of America
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci