Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2008, vol. 53, br. 2, str. 51-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 26/03/2009
Zavarivanje opreme za energetiku - sadašnjost i budućnost
aSlovenské energetické strojárne, Tlmače, Slovačka
bStátny výskumný ústav materiálu, Praha-Běchovice, Republika Češka

Sažetak

U radu je prikazan kratak pregled automatskog zavarivanja u proizvodnji membranskih zidova za delove pod pritiskom kod energetske opreme. Analizirani su problemi trenutnog stanja i moguće perspektive u ovoj ključnoj tehnologiji zavarivanja. Analizirani su aspekti zavarivanja savremenog čelika tipa 23. Ispitivani su efekti termičke obrade zavarenog spoja na otpornost na puzanje. Prikazani su problemi zavarljivosti cevi od čelika T23 sa primerima iz prakse.

Ključne reči

membranski zid; zavarivanje pod praškom; termička obrada; otpornost na puzanje; sekundarno ojačavanje

Reference

*** (1968) Technické informace o vlastnostech a technologickém zpracováni výrobků z oceli 15128. Ostrava
*** (2002) The T23/T24 Book. Vallourec and Mannesmann tubes
*** (2006) STN EN ISO 15614-1: Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov: Skúška postupu zvárania: Časť 3: Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a zliatin niklu
*** (2005) STN EN 12952-5: Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia: Časť 6: Kontrola pri výrobe. dokumentácia a značenie časti kotla namáhaného tlakom
Bauné, E., i dr. (2006) Weld-ability and properties of new creep resistant materials for use in ultra supercritical coal fired power plants. u: Materials for Advanced Power Engineering, Forschjungszentrum Julich '8th Liege Conference' September, str. 871
Foldyna, V., Koukal, J. (2002) Vývoj nových ocelí pro energetiku a chemické strojírenství na bázi 2 až 3% Cr. u: Zborník prednášok zo seminára Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milénia, Ostravice, str. 35-49
Gabrel, J. (2003) Development of T and P 23 steel grade: Final report COST 522. Vallourec Research Center CEV
Heuser, H., Jochum, C., Meyer, F.W. (2003) Entwicklung von Schweißzusatzwerkstoffen für moderne Kraftwerkstähle. u: Tagungsband der 6. Werkstoffseminar TU, Graz, str. 1-14
Heuser, H., Jochum, C. (2006) Development of new bainitic and martensitic filler material for the use in advanced coal-fired power plants. Presentation in Skoda Power
Jedinaková, M., Výrostková, A. (2005) Precipitácia fáz vo zvarových spojoch membránových stien feritických ocelí po dlhodobom žíhaní. u: Camin Conference, Smolenice, apríl
Lund, E., Hald, J. u: Plant Testing of HCM 12, HCM2S and 7CrMoTiB10-10 for membrane Wals, Separate
Macko, M., i dr. (2006) Modernizácia merania teplôt v žíhacích peciach. Technická správa, 03, Výskumný ústav energetických zariadení, Levice
Marshall, A.W., Zhang, Z. (2005) Development weld metals for advanced 2, 5 and 9-11Cr steels. u: COST 536, Louhborough, UK, 10
Mohyla, P., Koukal, J. (2004) Svařitelnost perspektivních nízkolegovaných žáropevných ocelí. u: Konference TechMat 04, Česká Třebová, 9.11., Sborník, Pardubice: TU Pardubice, str. 96-101
Pašák, M. (2007) Štúdium degradačných mechanizmov porušovania zvarových spojov žiarupevných ocelí. Trnava: Bakalárská praca
Pecha, J., Meško, J. (2006) Weld-ability of new creep resistant Cr-Mo steel with tungsten content. Materials Engineering, vol. 13, br. 2, str. 58
Pecha, J., i dr. (2003) Nové materiály z V. Rámcového programu a ich zváranie. u: Zborník z XXXVI Konferencie Rozvoj zvárania na Slovensku z pohľadu členstva SR v EÚ, Vysoké Tatry, str. 52
Pecha, J., Peleš, O. (2003) Zváranie rúrok z ocele T24: Priebežná správa k európskemu Projektu Smart Weld. Limerick
Pecha, J. (2006) Zavarivanje novih čelika P23 za energetiku. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 51, br. 3, str. 91-100
Sawaragi, Y., Iseda, A., Yamamoto, S., Masuyama, F. (1977) Development of High Strength 2%Cr Steel Tubes (HCM2S) for Boilers. Sumitomo Search, No 59 Sep
Vlasák, T., Hakl, J., Pecha, J. (2007) Žárupevnost základního materiálu a svarových spoju oceli P23. u: Int. Conf. METAL, (15th), Ostrava, str. 37