Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 265-272
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Morfološke karakteristike mladih fudbalera na osnovu igračke pozicije u timu
aSportska akademija, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Federacija BiH
dUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresa: miroslav.smajic@gmail.com

Sažetak

Specifičnost pojedinih sportova i sportskih disciplina, sastoji se u različitosti njihove takmičarske strukture. Stoga je potrebno istraživati i u praksi proveravati specifičnosti pojedinih sportova, uključujući prvenstveno genetičku uslovljenost pojedinih antropoloških sposobnosti i karakteristika. Cilj istraživanja je da se utvrde morfološke karakteristike mladih fudbalera na osnovu igračke pozicije u timu. Analiziran je uzorak od 206 ispitanika starosti od 17 do 18 godina (fudbalera-omladinaca) podeljen u 5 subuzoraka prema poziciji u igri: napadači (45), igrači sredine terena (vezni) (47), spoljni odbrambeni igrači (41), centralni odbrambeni (štoperi) igrači (44) i golmani (29). U ovom istraživanju izabrane su morfološke karakteristike koje podrazumevaju četiri latentne dimenzije. Izmereno je 14 antropometrijskih mera koje hipotetski procenjuju navedene latentne morfološke dimenzije. Rezultati ukazuju da postoji značajna razlika između 5 subuzoraka pozicija u igri za obeležja: visina tela, masa tela, dužina noge, dužina stopala, širina karlice, dijametar kolena, dijametar skočnog zgloba, srednji obim grudnog koša, obim potkolenice i nabor leda. Razlika nije uočena kod sledećih obeležja: obim natkolenice, nabor nadlaktice, nabor trbuha, nabor nadkolenice.

Ključne reči

morfološke karakteristike; mladi fudbaleri; igračka pozicija u timu

Reference

Gil, J. (2007) Physiological and antropometric characteristics of young soccer players according to their playing position: Relevance for the selection process. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(2): 438
Madić, D., Popović, B. (2007) Morfološki i posturalni status dečaka Vojvodine sa aspekta inicijalne selekcije za sportsku gimnastiku/Morphological and postural status of boys in aspect of initial selection for sport gymnastics in Vojvodina. u: Bala U.G. [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 21-30
Maksimović, N., Matić, R., Obradović, B. (2008) Socio-ekonomske karakteristike porodice kao faktor bavljenja fizičkom aktivnošću. u: Bala G. [ur.] Antropološiki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 79-97
Melchiorri, G., Monteleone, G., Andreoli, A., Calla, C., Sgroi, M., de Lorenzo, A. (2007) Body cell mass measured by bioelectrical impedance spectroscopy in professional football (soccer) players. Journal of sports medicine and physical fitness, 47 (4), str. 408-412
Mihajlović, I. (2001) Functional changes in the training process of top sportsmen. u: International scientific congress: Sport, stress, adaptation (2nd), Proceedings, str. 108-114
Molnar, S., Smajić, M. (2008) Relacije između sistema morfoloških varijabli i sistema bazično motoričkih varijabli dečaka u fudbalskoj školi. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 324-328
Pavlica, T., Božić-Krstić, V., Rakić, R. (2009) Age changes in morpho-physiological traits among adult population in the Republic of Serbia. Physioacta, 3 (1): 115-124
Tomić, B. (2009) Antropološki modeli mladih fudbalera u zavisnosti od igračke pozicije u timu. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarski rad
Vlaškalić, Ž., Parčetić, Z., Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (2003) Uticaj fizičke aktivnosti u školi na telesne karakteristike učenika. u: Međunarodni interdisciplinarni simpozijum 'Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih' (XI), str. 42-48